Yhä useampi suomalainen ulkoistaa kotinsa siivouksen ulkopuoliselle, mutta moni vielä arkailee. Yksi suurimmista huolenaiheista on uskaltaako vieraan ihmisen päästää kotiinsa. Kotisiivouspalveluita välittävä Moppi kertookin nyt miksi syytä huoleen ei ole.

Monia kotisiivouspalvelun tilaajia askarruttaa se kuinka uskaltaa päästää vieraan ihmisen kotiinsa.

Yleisimpiä kysymyksiä on:

  • Voinko luottaa häneen?
  • Entä jos jotain hajoaa?
  • Jos kuitenkin sattuu jotain kuka maksaa?
  • Mistä löydän itselleni sopivan palvelun?

Näitä edellä mainittuja kysymyksiä peilataan monesti vielä huonoihin kokemuksiin, joista luetaan keskustelupalstoilta tai kuullaan kaverin kaverilta. Tilanne on samankaltainen kuin normaalistikin siivousalalla, positiivista palautetta annetaan todella vähän ja itselleen luodaan ennakkoluuloja kuullun perusteella.

Työssäni esimiehenä useammat puheenaiheet pyörivät sen ympärillä mitä on jäänyt tekemättä tai mikä on tehty huonosti. Harvoin muistettiin mainita kuinka siivooja teki jotain ylimääräistä tai jos siivooja oli oikea aarre.  Kotisiivouspalvelua tilatessa on siis muistettava, että positiivinen palaute ja kokemukset ovat olemassa. Se on hiljaista tietoa, joka ei päädy huomion kohteeksi.

Monesti olen myös kuullut, ettei siivoojaa uskalleta kehua, ettei tätä viedä pois. Miksi kukaan palveluntuottaja haluaisi vaihtaa hyvän siivoojan johon ollaan tyytyväisiä? Tyytyväinen asiakas on kultaa arvokkaampi. Kannustan jokaista kotisiivouspalvelun käyttäjää jakamaan hyviä kokemuksia, se vie eteenpäin alan positiivisia puolia

Vieras ihminen kotiin?

Kyseessä ei tietenkään ole yksiselitteinen prosessi kun päästää vieraan ihmisen kotiinsa. Ei tilaajalle, eikä tuottajalle. Kotihan on jokaisen koti, meidän omaa reviiriämme. Tulee kuitenkin tilanteita, jossa palvelulle on tarve ja aletaan etsimään sitä hyvää vaihtoehtoa. Tässä vaiheessa alkaa epäröinti ja palvelun ostaminen luo hämmentäviä tuntemuksia ja saattaa herättää epäluottamusta. Epäluottamus syntyy monesti tiedon puutteesta, joko sitä ei ole tai se on vaikeasti saatavilla.

Yksi tärkein asia mitä kotisiivouspalvelun tarjoaja voi tehdä on luoda keskinäinen yhteys asiakkaaseen kuuntelemalla tämän ajatuksia. Ei ole väärin ajatella alkuun skeptisesti tai pelätä päästää vieras kotiinsa.

Ihmisten arjen hektisyys luo oman osansa palvelun tarpeelle, mutta toisaalta miksi ei? Aikaa jää muuhunkin kun siivouksesta murehtimiseen. Uusien kotisiivouspalvelujen olemassa olon syy on oletettavasti se, että tuota jäätä ennakkoluuloista on onnistuttu murtamaan. Hyviä kokemuksia on olemassa ja tietoa palveluista on tullut ihmisten saataville.

Asiakkaan tunteet edellä

Palveluntarjoajan tulisi aina vastata asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin ja panostaa kestäviin asiakassuhteisiin. Luottamus on avainasemassa.  Moppi palveluntarjoajana pyrkii luotettavuuteen, kouluttaa kaikki siivoojat, haastattelee heidät tehtäviinsä henkilökohtaisesti ja tarkastaa taustat.

Toisinaan tulee tilanteita, joissa vahinkoja ei voi välttää, ihmisiä kun ollaan voi niitä sattua. Yrityksenä Moppi vakuuttaa jokaisen tilatun siivouksen miljoonaan euroon saakka. Kaiken varalta.

Tärkeässä roolissa luottamusta rakennettaessa on helpostilähestyttävyys ja asiakkaan toiveiden kuunteleminen. Jos et ole täysin tyytyväinen Mopin palveluun, siivous tehdään uudelleen, ilmaiseksi. Henkilökohtaisesti uskon uuden mahdollisuuden antamiseen ja siihen, että joskus kyseessä on inhimillinen erehdys. Olen ollut työtilanteissa, joista on epäonnen kautta rakennettu hienoja kestäviä palvelusuhteita.

Erehdyksiä pystyy yleensä välttämään keräämällä yksilöityjä tietoja asiakkaasta ja kohteesta etukäteen, jo siivousvarauksen tai tiedustelujen yhteydessä. Mopilla on tarkoitus pitää varausprosessi helppona, joten siksi tarjolla on oma varausjärjestelmä, jonka avulla varaus on valmis aivan muutamassa minuutissa. Varaus antaa tarvittavat tiedot toiminnan eteenpäin viennissä, turvallisesti ja luotettavasti.

Avoimuus poistaa ennakkoluuloja

Jos olet jo löytänyt hyvän itsellesi sopivan vaihtoehdon ja jos sinulla on kokemuksia kotisiivouksen tilaamisesta, kerro millaiseksi sen koet. Avoimuus poistaa ennakkoluuloja. Siivousala kokonaisuudessaan tarvitsee kulttuurin muutosta ja sitä ei synny ilman asiakastarinoita. Olisi hienoa henkilökohtaisesti ja yhteistyössä Mopin kanssa viedä viedä eteenpäin kulttuuria, jossa esille nousee siivouspalveluiden parhaat puolet ja asiakkaiden parhaat kokemukset.

Mopin blogissa otetaan mieluusti jaettavaksi positiivisia kokemuksia. Eino Leino runossaan Laulu Onnesta sanoi: Kell’ onni on, se onnen kätkeköön. Se ei enää pidä paikkaansa, koska avoimuus on avain parempaan palvelun tuottamiseen ja luottamuksen kasvattamiseen.

Älä siis kätke kotisiivouksesta saamaasi hyötyä!

 

Kirjoittaja Salla Laajavaara, kotitalous- ja kuluttajapalvelujen tuottaja, toimitilapalveluiden tuottamisen ja johtamisen restonomi sekä siivousalan monitoimityöntekijä.

Elämme parhaillaan sähkön kilpailuttamisen kulta-aikaa. Ilmat ovat kylmimmillään näin alkuvuodesta ja sähkön kulutus nousee äärimmilleen. Ensi kuussa postilaatikosta saattaa hyvinkin kolahtaa normaalia suurempi sähkölasku. Tekemällä sähkön hintavertailua nyt, voit löytää nykyistä edullisemman sopimuksen ja säästää sähkölaskuissasi.

 

Näistä sähkön hinta koostuu

 

Sähkön hinta koostuu kolmesta eri osasta; sähköenergian hinnasta, sähkönsiirtomaksusta ja veroista. Sähköenergian hinta eli myyntihinta on ainut osa sähkön hinnasta, jonka voi kilpailuttaa. Myyntihinnan määrittelee sähkön myyjä ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten tuotantokustannukset ja pörssihinnat. 

Sähkönsiirtomaksua tai veroja ei voi kilpailuttaa.  Sähkönsiirtomaksusta vastaa paikallinen sähkön jakeluverkon omistaja ja sen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto, joka on teollisuus- ja kauppaministeriön hallinnonalan riippumaton asiantuntijavirasto. Lisäksi sähköstä maksetaan kahta eri veroa: sähköveroa ja arvonlisäveroa, jotka paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa. Arvonlisäveroa maksetaan sähköverkosta, sähkön siirrosta, sähköenergiasta ja huoltovarmuusmaksusta.

 

Kilpailuta ja säästä sähkön hinnassa

 

Sähkön tuottajat ovat olleet vapaita kilpailemaan sähkön hinnalla jo yli viisitoista vuotta. Silti vain harva hyödyntää tätä mahdollisuutta säästää sähkölaskun hinnassa – vain noin kymmenen prosenttia talouksista kilpailuttaa sähkönsä vuosittain Suomessa. Kilpailuttamisen ideana on löytää mahdollisimman edullinen ja omia tarpeita parhaiten palveleva sopimus. 

Kilpailuttamalla voit vaikuttaa sekä maksamasi sähköenergian hintaan että käyttämäsi sähkön alkuperään. Kilpailutus pitää myös sähkön myyjät varpaillaan, sillä mitä enemmän sähköä kilpailutetaan, sitä enemmän hintoihin kiinnitetään huomiota. Sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa tasaisin väliajoin, varsinkin silloin, kun sähkön hinnan noususta puhutaan yleisesti markkinoilla tai silloin, kun oma sähköyhtiösi on nostamassa hintoja.

 

Vertaile erilaisia sopimustyyppejä

 

Markkinoilla on tarjolla kahta eri sähkösopimustyyppiä: toistaiseksi voimassaolevaa ja määräaikaista. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa sähkön pörssihintaa tarkkaillaan tietyin väliajoin ja sähkön hinta päivitetään aina tarkkailujakson lopussa. Yksi tarkkailujakso voi olla jopa vain tunnin mittainen, mutta yleensä jakso kestää kuukauden verran. Määräaikainen sähkösopimus taas tehdään tietyn sopimuskauden mittaiseksi ja sähkön hinta pysyy kiinteänä koko sopimuskauden ajan. Määräaikaisen sopimuksen pituus vaihtelee yleensä yhdestä kahteen vuoteen.  Sopimuksen voimassaoloaikana ei voi kilpailuttaa sähkön myyntihintaa.

 

Näin löydät edullisimman sopimuksen

 

Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa internetissä. Sopimuksen kilpailuttamiseen tarvitut tiedot löytyvät vanhasta sähkölaskusta. Jotkut vertailupalvelut tarvitsevat tiedon vain osoitteesta ja sähkönkulutuksen määrästä laskeakseen tarjoukset, toiset taas kysyvät yksityiskohtaisempaa tietoa. Sähkösopimuksia kilpailuttaessa on hyvä muistaa, ettei voimassaolevaa määräaikaista sopimusta voi kilpailuttaa. Meneillään olevan sopimuskauden aikana sähkön myyjän vaihto ei onnistu ilman painavaa syytä. Määräaikainen sähkösopimus sitoo molempia osapuolia koko sopimuskauden ajan. 

Sähkön myyntihinnan voit kilpailuttaa esimerkiksi Sähkövertailu.fi-sivustolla, joka on riippumaton verkkopalvelu. Sieltä löydät lähes kaikki suomalaiset sähkön myyjät, joten eri eri toimittajien hintojen vertailu onnistuu kätevästi yhdellä silmäyksellä. 

”Haluamme Sähkövertailussa tehdä sähkön hinnan läpinäkyväksi ja lisätä kuluttajien hintatietoisuutta. Sähkövertailu.fi auttaa kuluttajaa myös hahmottamaan nykyisen tai potentiaalisen asumismuotonsa vuosittaisen sähkönkulutuksen. Tieto hinnoista ja vuosikulutuksesta auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä asumisen arjessa. Olemme osaltamme tekemässä sähkön myynnistä ja ostamisesta toimivampaa”, Sanoma Digitalin eCom-palveluista vastaava johtaja Joonas Pihlajamaa kertoo. 

Sähkövertailu.fi:ssä on nyt kiireisin aika vuodesta meneillään. Palvelussa solmitaan esimerkiksi joulukuussa 124% enemmän sopimuksia kuin huhtikuussa. Eniten palvelua hyödynnetään pääkaupunkiseudulla, missä myös sähkön myyjiä on enemmän kuin muualla. Toiseksi suurin käyttäjäryhmä löytyy Tampereelta. 

 

Oikotiellä on tänäkin vuonna jaettu vinkkejä ja inspiraatiota niin asumiseen, sisustamiseen kuin kodin ostamiseen ja myymiseen liittyen. Listasimme vuoden suosituimmat artikkelit – lue uudelleen tai kurkista ensimmäistä kertaa! 

Tammikuu: Jugendtalon upea koti
 


Tammikuussa ihasteltiin Punavuoressa sijaitsevaa kotia, jonka remontti oli tehty pieteetillä ja vuonna 1908 rakennetun talon jugendtyyliä kunnioittaen. Kauniit kakluunit, pintamateriaalit, peiliovet sekä lattia- ja kattolistat loivat hienot puitteet sisustukselle. Katso koko artikkeli täältä

 

Helmikuu: Kammerspiel - iso huonekalu pieneen kotiin
 


Helmikuussa tutustuttiin saksalaisen huonekaluvalmistaja Nils Holger Moormannin uuteen tuotteeseen, Kammerspieliin. Kookasta huonekalua kutsutaan asumisyksiköksi asunnon sisällä. Lue koko artikkeli täältä.

 

Maaliskuu: La Fábrica - upea koti entisessä sementtitehtaassa
 


Maaliskuussa katseet kiinnittyivät espanjalaisen arkkitehdin Ricardo Bofillin vuonna 1973 löytämään vanhaan sementtitehtaaseen. Jylhää tehdasta ja sen kaunista ympäristöä on muokattu ennakkoluulottomasti ja luovasti. Lue koko artikkeli täältä.

 

Huhtikuu: HS: Laiska siivoaja, muista nämä vinkit – näin teet kodin, jonka siivous on helppoa
 


Huhtikuussa kevätsiivous oli monen tehtävälistalla, kun Oikotiellä jaettiin vinkkejä laiskoille siivoojille. Katso vinkit täältä ja varmista, että kotisi kiiltää puhtaana myös ensi vuonna.  

 

Toukokuu: Moderni lapsiperheen hirsitalo
 


Toukokuussa Tampereen Lamminpäässä sijaitseva lapsiperheen hirsitalo hurmasi vaalean raikkaalla ilmeellään. Maalatut hirsiseinät, kodikas puulattia sekä suuret ikkunat tekivät kodista sekä hyvin nykyaikaisen että kodikkaan. Katso koko artikkeli täältä.

 

Kesäkuu: HS: Tältä näyttävät sisustussuunnittelijoiden omien lasten huoneet – katso 25 vinkkiä
 


Kesäkuussa kurkistettiin sisustussuunnittelijoiden omien lasten huoneisiin. Uusimpiin lastenhuonetrendeihin lukeutuivat muun muassa tussitaulumaali sekä talomalliset sänky- ja katosratkaisut. Lue koko artikkeli täältä.

 

Heinäkuu: Ylellinen kaupunkikoti


Heinäkuussa sisustusinpiraatiota löytyi Eiranrannasta, kun esittelimme yleellisen kaupunkikodin. Rohkean värinen keittiö erottui edukseen vaaleassa kodissa. Katso artikkeli täältä

 

Elokuu: Kaunis koti Töölössä
 


Elokuussa huomiota herätti vaalein värein ja laadukkain materiaalein remontoitu töölöläiskoti, jonka sisustuksessa oli sekoitettu varmalla maulla kansainvälistä hillittyä glamouria ja designklassikoita. Lue koko artikkeli täältä.

 

Syyskuu: Vuoren sisään rakennettu villa Sveitsissä
 


Syyskuussa käväistiin Sveitsin Alpeilla, kun esittelimme vuoren sisään rakennetun Vals-villan. Katso upean rakennuksen kuvat täältä

 

Lokakuu: Kaivopuiston kaunotar
 


Lokakuussa kurkistettiin sisään klassisen tyylikkäästi sisustettuun kolmioon Kaivopuistossa. Valoa tulvivassa kodissa näkyi laadukkaiden ja ajattomien materiaalien käyttö. Lue koko artikkeli täältä.

 

Marraskuu: Eleganssia kahdessa kerroksessa Ullanlinnassa
 


Marraskuussa sukellettiin menneen ajan tunnelmaan vuonna 1914 rakennetussa jugendtalossa Ullanlinnassa. Korkeat huoneet, vinokatot ja merinäköalat tekivät asunnosta elegantin kokonaisuuden. Katso koko artikkeli täältä.

 

Joulukuu: Jännittääkö asunnon ostaminen? Vältä nämä neljä yleisintä virhettä
 


Joulukuussa ohjeistimme välttämään yleisimpiä asunnon ostoon liittyviä virheitä. Elämän suurinta sijoitusta ei kannata tehdä pelkällä tunteella tai liian heppoisin perustein. Lue koko artikkeli täältä.

Ensi vuonna on tulossa paljon lisää mielenkiintoisia artikkeleita – mikä aihe sinua kiinnostaisi?