Hallitus ja hallituksen jäsenten valinta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee pääsääntöisesti yhtiökokous. Yhtiökokous on aina taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiöjärjestyksessä voi tosin olla määräys myös siitä, että alle puolet hallituksen jäsenistä voidaan valita muuten kuin yhtiökokouksen päätöksellä. Hallituksen jäsenyys on aina vapaaehtoista ja hallituksen jäsen voi erota koska tahansa ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallituksen jäsen voidaan myös erottaa. Päätöksen erottamisesta tekee se elin, joka on jäsenen valinnut. Yleensä yhtiökokous.

Tavallisesti yhtiön hallitus valitaan osakkeen omistajien keskuudesta. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei erillistä poikkeuslupaa ole myönnetty.

Hallituksen pääsääntöiset tehtävät

Hallituksen yleisenä tehtävänä on asunto-osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös huolehtia kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta.

Hallituksella ei kuitenkaan ole oikeutta ryhtyä omalla päätöksellään toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai epätavallisen laajakantoisia tai, jotka olennaisesti vaikuttavat osakkaan huoneiston käyttämiseen tai vaikuttavat merkittävästi vastikkeenmaksuvelvollisuuteen tai muihin käyttämisen kustannuksiin.

Isännöitsijän nimittäminen

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on maininta isännöitsijästä tai yhtiökokous asiasta päättää, taloyhtiöllä voi olla isännöitsijä. Isännöitsijän nimittää hallitus, joka samalla sopii isännöitsijän tehtävistä ja palkkiosta. Isännöitsijä voi olla luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Yleensä isännöitsijätoimisto. Tällöin isännöitsijätoimiston on ilmoitettava hallitukselle, kuka heidän
palveluksessaan olevista henkilöistä toimii päävastuullisena isännöitsijänä.

Isännöitsijä toimii taloyhtiön hallituksen alaisuudessa ja valvonnassa. Pääsääntönä voidaan todeta, että isännöitsijä vastaa yhtiön jokapäiväisestä käytännön toiminnasta.

Vuosittainen selvitys korjaustarpeesta ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat vuosittaisen selvityksen tekeminen korjaustarpeesta yhtiökokoukselle. Korjaustarve käsittää rakennusten ja kiinteistön tarpeet. Suunnitelmaa on päivitettävä vuosittain, jotta osakkaat osaavat varautua siitä mahdollisesti seuraaviin kustannuksiin. Hallituksen on lain mukaan myös tehtävä taloyhtiölle kirjallinen pitkäaikaisempi yleensä viisi seuraavaa vuotta kattava korjaussuunnitelma. Suunnitelma on käsiteltävä lain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Muita hallituksen tärkeitä tehtäviä

Hallituksen tärkeitä tehtäviä ovat lisäksi muun muassa: yhtiön edustaminen sitä vaativissa tilanteissa ja neuvotteluissa. Hallitus myös antaa osakekirjat ja tekee niihin lain ja yhtiöjärjestyksen vaatimat merkinnät. Lisäksi hallitus pitää yllä osake- ja osakasluetteloa ja ylläpitää sitä ajantasaisesti. Luonnollisesti hallitus vastaa myös taloyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuuden valvonnasta.

Muista aina ennen asunto-osakkeen ostamista tutustua huolellisesti taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, tilinpäätökseen, taloyhtiön hallituksen toimintakertomukseen ja edellä mainittuihin korjaussuunnitelmiin.

Yksityiskohtaisempaa lisätietoa saat asunto-osakeyhtiölaista ja esimerkiksi www.omataloyhtiö.fi -sivustolta.

Lähteet: Asunto-osakeyhtiölaki, SKVL:n Kiinteistönvälittäjän käsikirja, www.omataloyhtio.fi

Sijoitusasunnon tuotto koostuu kuukausittaisesta vuokratuotosta ja asunnon arvonnoususta. Keskitytpä sijoitusstrategiassasi kumpaan tahansa, sijainti on keskeisessä roolissa tuoton tavoittelussa. Sijaintia valitessa kannattaa huomioida esimerkiksi alueen vuokrataso ja asuntojen markkinointiaika. Vanha lausahdus, ”Sijainti, sijainti, sijainti”, pitää siis edelleen paikkaansa.

Asuntosijoittajia neuvotaan usein etsimään asuntoa kasvukeskuksista, yliopistokaupungeista sekä näiden keskustojen läheisyydestä, mieluiten junaradan varrelta. Suurimmissa kaupungeissa vuokralaisen löytäminen on yleensä helpompaa ja asunnon arvonnousu todennäköisempää. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä Oikotien vuosien 2016–2017 tilastoista selviää, että kaupunkikohtaiset erot voivat olla hyvinkin suuria. Kun vertailimme Suomen suurimpia kaupunkeja, esiin nousi eroja esimerkiksi alueiden vuokratasossa ja asuntojen vuokrattavuudessa. Asuntosijoittajan kannattaa siis tutkia kaupunkeja hyvinkin tarkkaan ennen asunnon ostamista. 

 


Pääkaupunkiseudulla on korkein vuokrataso 

 

Paikkakunnan yleinen vuokrataso vaikuttaa asunnosta saatavaan vuokratuottoon. Mikäli asunnon kulut, kuten vastike ja remonttikulut ovat kohtuullisia, tuo korkeampi vuokra luonnollisesti suuremmat kuukausittaiset tuotot. Vuonna 2017 keskimääräiset neliövuokrahinnat vaihtelivat Suomessa 12,30 eurosta 23,60 euroon. Koko maan keskimääräinen neliövuokrahinta oli 17,30 euroa. 

 

Keskimääräiset neliövuokrahinnat kaupungeittain:

 


Pääkaupunkiseudulla neliövuokrahinnat ovat maan korkeimpia. Helsingissä asuntoja vuokrataan keskimäärin 23,60 eurolla per asuinneliö, Espoossa 19,60 eurolla ja Vantaalla 19,50 eurolla. Vuodesta 2016 neliöhinnat ovat nousseet eniten Jyväskylässä, missä nousua oli 13 prosenttia. Lahdessa hinnat nousivat 9,1 prosentilla ja Oulussa 9 prosentilla. Koko maassa hinnat ovat nousseet 8,8 prosentilla.


Nopeasti vuokrattu asunto tuo suurimmat tuotot

 

Korkea vuokrataso ei kuitenkaan takaa suuria tuottoja, mikäli asuntoon ei löydy hyvää vuokralaista. Mikäli asunto on pitkään tyhjillään, pienenee luonnollisesti myös asunnosta saatava tuotto. Oikotien tilastoista selviää, että sijainnilla voi olla suurikin vaikutus asunnon vuokrattavuuteen. Vuonna 2017 vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika oli 34 päivää ja ajat vaihtelivat kaupungeittain 24 päivästä jopa 51 päivään.

 

Keskimääräiset markkinointiajat kaupungeittain:

 

 

Suomen suurimpia kaupunkeja vertaillessa nopeimmin asunnot liikkuivat Turussa, jossa vuokralainen löytyi keskimäärin 24 päivässä. Seuraavaksi listalle kipusivat Tampere 26 päivällä sekä Kuopio ja Helsinki 29 päivällä. Vuodesta 2016 markkinointiajat ovat lyhentyneet jokaisessa kaupungissa. Suurin muutos näkyi Lappeenrannassa, missä asunnot vuokrattiin vuonna 2017 keskimäärin 15 päivää nopeammin kuin edellisenä vuonna.

 

Täsmävinkit sijoitusasunnon ostajalle:

 

 • Osta asunto kotipaikkakunnaltasi 
  Vaikka eri paikkakuntien vuokrausajat vaihtelevat, paikallistuntemus auttaa arvioimaan kaupungin sisäisiä alueita ja niiden suosiota vuokralaisten keskuudessa. Hyvän sijainnin tunnistaa kattavista palveluista, mainioista liikenneyhteyksistä ja uudiskohteista.
   
 • Ennakoi arvonnousua
  Selvitä kaupungin kaavoituskatsauksesta, onko alueelle tulossa lähivuosina uusia palveluita, kuten uusi kauppakeskus tai uudet liikenneyhteydet, jotka saattaisivat nostaa asuntojen hintoja tulevaisuudessa.
   
 • Älä ylitä vuokratasoa
  Mikäli vuokralaista ei tunnu löytyvän asuntoon, laske vuokraa. On järkevämpää vuokrata asunto halvemmalla hyvälle hakijalle, kuin odottaa kuukausia henkilöä, joka maksaisi markkinatilanteeseen nähden ylihintaa asunnosta.


Aloita sijoitusasunnon etsintä tarkastelemalla Oikotiellä myynnissä olevia kohteita.

Vuokranantajan oppaasta löydät lisää vinkkejä oikean vuokralaisen löytämiseen ja lisätietoa asunnon vuokraajan velvollisuuksista ja oikeuksista.

 

Espoon Nöykkiöön rakentuu uusi, moderni kerrostalokohde. Tyylikkäät kodit rakennetaan metsäisen puistoalueen ääreen, jylhän kalliorinteen kainaloon, josta uusi taloyhtiö on saanut nimensäkin. Jos haaveilet huolettomasta asumisesta lähellä luontoa, voi uusi kotisi löytyä täältä.

Sijainti Nöykkiön Eestinlaaksossa hurmaa ulkoilmaihmiset – keskuspuisto ja upeat ulkoilumaastot alkavat kotipihalta. Kävely-, juoksu- ja hiihtolenkkien lisäksi upea luonto tarjoaa paljon iloa ja yhdessä tekemistä arkeen.  Sieniapajat, kuntoradat, luontopolut, suunnistajien kiintorastit ja geokätköt varmistavat, että ulkoilmaihmiset löytävät Nöykkiöstä aina hauskaa tekemistä. Niin ikään maastopyöräilijät ja koiranomistajat löytävät omat suosikkipaikkansa. Perheen pienimmille uuden kodin ovelta avautuva puisto tarjoaa loputtomat seikkailumahdollisuudet ja aito liikunnanilo löytyy itsestään.

Alueella on useita päiväkoteja sekä suomen- ja ruotsinkieliset koulut. Suomenojan inspiroiviin sisustusalan kauppakeskuksiin on vain parin kilometrin matka. Kauppakeskus Isoon Omenaankin on matkaa vain 5 kilometriä. Bussi Matinkylän metroasemalle kulkee 10 minuutin välein.

Jylhäkallio on nyt ennakkomarkkinoinnissa ja ei ihme, että kysyntää on riittänyt. Luonnonläheinen ja rauhallinen sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella, valmiit palvelut, avarat asunnot tarjoavat juuri sellaista elämänlaatua, mitä monet tällä hetkellä tavoittelevat. Työ vie kaupunkien keskustoihin. Arjen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että sinne pääsee helposti ja vaivattomasti. Vapaa-ajalla halutaan kuitenkin tarjoa mahdollisuus liikkua puhtaassa luonnossa. Urbaaneille luontoihmisille Jylhäkallio on täydellinen paikka. Hiljentyminen, luonnon ihailu, yhdessä ulkoilu ja vuodenajoista nauttiminen tuovat oikeanlaista vastapainoa hetkiselle työelämälle kaupungin sykkeessä.

Toimivat ja hyvin suunnitellut yhteistilat kuuluvat moderniin kerrostaloasumiseen. Jylhäkallion kerho- ja harrastetila, pesula ja kuivaushuone, yhteiset saunaosastot, jokaiseen huoneistoon kuuluvat lämpimät irtaimistovarastokomerot sekä lastenvaunu- ja ulkoiluvälinevarasto lisäävät arjen helppoutta. Omina osakkeina myytävät lämmityspisteellä varustetut autopaikat sijaitsevat pihakannen alapuolelle sijoittuvassa autohallissa. Taloyhtiön takapihalle tulee viihtyisä oleskelualue turvallisine leikkipaikkoineen. Pihan liikenne-, jalankulku-, oleskelualueet lisäävät viihtyisyyttä.

Jokaisesta kodista tulee uuden asukkaan näköinen, kun pintamateriaali- ja kalustevalinnat tehdään ennen varsinaista rakentamista. Kaikki materiaalit tulevat olemaan hyvin korkealaatuisia. Esim. Arensin keittiöt hurmaavat vaativammankin uudesta kodista haaveilevan. MaxBuildin ammattilaiset auttavat räätälöimään kunkin tarpeisiin sopivan ja näköisen unelmien kodin. Jylhäkallion tulevat asukkaat saavat käyttöönsä maksuttoman 3D-suunnitteluohjelman, johon jokainen asunto on mallinnettu. Valittavina on useita, upeita vaihtoehtoja eri huoneisiin ja yksityiskohtiin. Ohjelmalla pääsee kurkistamaan 3D-maailmaan ja miltä uusi koti tulee näyttämään valmiina! On ihanaa kokeilla, miten sauna, parketit ja listat, kylpyhuoneen kalusteet allaskaapeista hanoihin, laatat, keittiön kalusteet kodinkoneista vetimiin ym. yksityiskohdat vaikuttavat kodin ilmeeseen. Uutta kotia suunnitteleva saa varmasti heti mieleisensä ratkaisut omaan kotiinsa.

Tutustu uuteen Jylhäkallion asuinalueeseen täällä.

Materiaalit ovat esillä MaxBuildin Idea Loungessa Tapiolassa, jonne uutta kotia suunnittelevat ovat aina enemmän kuin tervetulleita katsomaan tulevan kotinsa ratkaisuja!

MaxBuild. Vaikuttavaa rakentamista.