Kuntotarkastus asuntokaupassa

Asunnon kuntotarkastus

Asunnon kuntotarkastus on hyvä keino hankkia puolueetonta tietoa asunnon kunnosta ja korjaustarpeista. Kuntotarkastus hyödyttää sekä ostajaa että myyjää, ja useimmiten tarkastus teetetäänkin juuri asunnon myynnin yhteydessä.

Asunnon kuntotarkastus on tarkastus, joka tehdään asunnolle riskien kartoittamiseksi. Kuntotarkastuksen ideana on tuottaa puolueetonta tietoa asunnon kunnosta, korjaustarpeista sekä terveys- ja turvallisuusriskeistä.

Kuntotarkastus tehdään tyypillisesti omakoti-, pari- ja rivitaloasunnoille, mutta se on mahdollista teettää myös kerrostaloasuntoon.

Kuntotarkastus teetetään tyypillisesti asunnon myynnin yhteydessä

Asunnon kuntotarkastus on mahdollista tehdä milloin vain, mutta usein kuntotarkastus toteutetaan, kun asuntoa ollaan myymässä.

Myyjälle kuntotarkastuksen tulokset tarjoavat tilaisuuden tehdä asuntoon korjauksia ennen sen laittamista myyntiin. Myyjä voi hyödyntää kuntotarkastusraporttia myös asunnon markkinoinnissa.

Ostaja on tietenkin kiinnostunut potentiaalisen sijoituksensa kunnosta, joten kuntotarkastus tarjoaa rahanarvoista faktaa päätöksenteon tueksi. Ostaja saattaa lisäksi tarvita kuntotarkastusraporttia saadakseen pankista asuntolainaa.

Kuntotarkastus kannattaa tilata ammattilaiselta

Asunnossa on kiinni merkittävä määrä omaisuutta, joten kuntotarkastukseen kannattaa suhtautua vakavasti.

Jos haluaa varmistaa, että kuntotarkastus tehdään ammattitaidolla ja huolellisesti, palvelu pitää ostaa koulutetulta kuntotarkastajalta. Kuntotarkastajan ammattinimikettä ei näet ole suojattu, joten kuntotarkastajina toimii myös henkilöitä, joilla ei ole koulutusta tehtävään.

Ammattitaitoisella kuntotarkastajalla on rakennusalan korkeakoulututkinto, ja lisäksi hän on käynyt esimerkiksi kuntotarkastajan AKK-koulutuksen. Olennaista on myös laaja työkokemus – erityisesti kuntotarkastuksista.

Oman alueen pätevien kuntotarkastajien yhteystietoja voi kysyä esimerkiksi omalta kiinteistönvälittäjältä.

Asunnon kuntotarkastus tehdään silmämääräisesti

Kuntotarkastus tarkoittaa käytännössä sitä, että asunto käydään läpi kohta kohdalta eri aisteja hyödyntäen. Lähtökohtaisesti kuntotarkastus tehdään siis rakenteita rikkomatta, eli tiloja tarkastellaan vain päällisin puolin.

Kuntotarkastus kestää yleensä vähintään pari tuntia. Suurten kohteiden tarkastaminen vie tietenkin enemmän aikaa.

Kuntotarkastuksesta tehdään kirjallinen raportti

Kuntotarkastaja kertoo tarkastuksen päätteeksi tulokset suullisesti. Asunnon kuntotarkastus tuloksineen raportoidaan kuitenkin myös kirjallisesti ja visuaalisesti. Kuntotarkastusraporttiin sisällytetään tarkastuksen aikana tehdyt huomiot ja havainnot.

Joskus kuntotarkastuksen aikana havaitaan kohteita, joiden kuntoa on tutkittava tarkemmin. Raporttiin kirjataan siksi myös ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Asunnon kuntotarkastusta seuraava jatkotoimenpide voi olla esimerkiksi asunnon kuntotutkimus, joka on kuntotarkastusta laajempi toimenpide.

Asunnon kuntotarkastus ostajan näkökulmasta

Huomioi nämä seikat, jos olet ostamassa asuntoa:

  • Ulkopuolisen ammattilaisen tekemä kuntotarkastus auttaa näkemään unelmien asunnon kunnon ja mahdolliset riskitekijät realistisesti.
  • Kuntotarkastus kannattaa teettää ennen asuntolainan hakemista, koska pankki voi haluta nähdä kuntotarkastusraportin ennen kuin myöntää lainaa.
  • Kuntotarkastuksen teettäjä vastaa tarkastuksen kustannuksista. On myyjän ja ostajan välinen asia, kumpi tarkastuksen teettää. Kuntotarkastus hyödyttää molempia osapuolia, joten usein ostaja ja myyjä tilaavat ja maksavat tarkastuksen yhdessä.

Harkitsetko asunnon myyntiä? Jätä myynti-ilmoitus Oikotielle.

Harkitsetko asunnon ostoa? Tutustu myytäviin asuntoihin.