Kartatko yhtiökokousta, koska asiat ovat niin vaikeita? HS neuvoo, miten raha-asioista saa tolkkua. Lue tilinpäätös ja toimintakertomus huolellisesti läpi ennen kokousta.

Taloyhtiön tilinpäätös kannattaa tutkia tarkkaan ennen yhtiökokousta. (Kuva Jukka Gröndahl / HS)

 

TÄSSÄ oppaassa kerrotaan, miten taloyhtiön tilinpäätöstä luetaan. Neuvoja antavat Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen sekä Ovenia Isännöinnin yksikön päällikkö Anssi Aittasalmi.

 

Mikä on asunto-osakeyhtiön tilinpäätös ja mitä siinä kerrotaan?

TILINPÄÄTÖS kertoo taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta. Ensinnäkin se kertoo siitä, mikä taloyhtiön taloudellinen tilanne on sinä päivänä, kun tilinpäätös valmistuu sekä siitä, miten yhtiön talous on kehittynyt edellisen vuoden aikana.

Osakkaan kannalta tärkein tieto on se, miten taloyhtiö on käyttänyt osakkailta kerättyjä vastikkeita.

Roskat täytyy tyhjentää. (Kuva Tapio Vanhatalo)

 

”Taloyhtiön tulot ovat yleensä yksinkertaiset. Ne kertyvät vastikkeista sekä mahdollisista käyttömaksuista ja vuokrista. Sitä vastoin se, mihin rahat menevät, on osakkaan kannalta paljon kiinnostavampaa”, Anssi Aittasalmi sanoo.

Osakkaan pitäisi tarkistaa tilinpäätöksestä, onko kerättyjä rahoja käytetty tarkoituksenmukaisesti ja niin kuin on sovittu.

 

Miksi osakkaan pitäisi olla kiinnostunut talo¬yhtiön tilinpäätöksestä?

TILINPÄÄTÖKSESTÄ kannattaa olla kiinnostunut, koska taloyhtiön rahat ovat käytännössä osakkaiden rahoja. Kyse on siis siitä, että osakas huolehtii omasta taloudestaan.

Kuka vastaa tilinpäätöksestä?

TALOYHTIÖN hallitus on vastuussa yhtiön taloudenpidosta, mutta käytännössä isännöitsijä tekee tilinpäätöksen. Yhtiökokouksessa isännöitsijä usein myös esittelee sen, joskus hallituksen puheenjohtaja.

Voiko yhtiökokouksessa kysyä tilinpäätöksestä?

YHTIÖKOKOUKSESSA voi ja pitääkin kysyä tilinpäätöksestä. Anssi Aittasalmi kannustaa rohkeasti esittämään kysymyksiä ja muistuttaa, että joku muukin saattaa miettiä samaa.

”Asioista voi kysyä myös ennen yhtiökokousta. On jopa taloyhtiöitä, jotka järjestävät erillisen infotilaisuuden ennen yhtiökokousta, jotta itse yhtiökokouksessa kaikki menee jouhevasti”, Aittasalmi kertoo.

 

 

Ankara talvi voi nostaa lämmityskustannuksia tai aiheuttaa lumenpudotuskuluja. (Kuva Antti Hämäläinen)

 

Miten taloyhtiön kustannukset ovat kehittyneet?

TALOYHTIÖIDEN kustannukset nousivat viime vuonna maltillisesti.

Koska lämmitys vaikuttaa hoitovastikkeisiin eniten, sillä on paljon merkitystä, minkälainen talvi on ollut.

Kiinteistöliitto arvioi, että valtakunnallisesti taloyhtiöiden kustannukset nousevat tänä vuonna 1–4 prosenttia, mutta kuntakohtaiset erot ovat suuret.

Joissakin kunnissa kallistuu lämmitys, jossain toisaalla nostetaan kiinteistöveroa, jonka alarajaa valtio nosti tälle vuodelle.

 

Kannattaako yhtiökokoukseen osallistua?

YHTIÖKOKOUKSEEN kannattaa ehdottomasti osallistua.

Jos et saa kaikkiin kysymyksiisi vastausta siellä, pyydä isännöitsijää toimittamaan vastaus myöhemmin. 

Yhtiökokous valitsee myös taloyhtiön hallituksen, mikä on merkittävä asia.

”Ja ilman muuta siellä voi asettua itsekin ehdolle. Motivoituneet ihmiset ovat taloyhtiön etu”, Anssi Aittasalmi sanoo.

 

Tilinpäätös

TALOYHTIÖN tilinpäätös sisältää käytännössä toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen sekä liitetiedot.

Toimintakertomus
TALOYHTIÖN toimintakertomuksessa on yhtiön perustiedot, kuten hallituksen kokoonpano ja osakesiirrot. Lisäksi siinä kerrotaan edellisen tilikauden tapahtumista ja arvioidaan tulevaa kehitystä. 

Korjaukset vaikuttavat yhtiövastikkeeseen. (Kuva Hannes Heikura / HS)

”Toimintakertomus on tärkeä tiedon lähde. Siinä avataan sanallisesti tilinpäätöksen numeroita, joita voi olla vaikea lukea”, Juho Järvinen sanoo.

Toimintakertomuksesta käy ilmi muun muassa, miten vastikkeita on kerätty ja käytetty sekä sen, onko niitä kerätty riittävästi tai liian vähän. Lisäksi siitä selviää taloyhtiön ottamat lainat ja muut sitoumukset.

Toimintakertomuksessa kerrotaan, mitä korjauksia talossa on tehty ja miten paljon niihin on käytetty rahaa sekä muut tärkeä tapahtumat, esimerkiksi tulossa olevat korjaushankkeet.

TÄRKEÄ OSA toimintakertomusta on talousvertailu, jossa on tiedot edellisessä yhtiökokouksessa hyväksytyn talousarvion toteutumisesta ja olennaisista poikkeamista. Varsinkin energian ja vedenkulutuksen seuraaminen on tärkeää. Jos niissä on tapahtunut nousua edellisvuodesta, sille on yleensä olemassa syy.

Taloyhtiöissä voi tulla myös yllättäviä korjaustarpeita, jotka on hoidettava siitä riippumatta, ovatko ne budjetoituja tai eivät.

Anssi Aittasalmi muistuttaa, että pitää kiinnittää huomiota, jos budjetti on alittunut.

”Se voi kertoa siitä, että hallitus on jättänyt jotain tekemättä”, hän sanoo.

”Jos käy ilmi, että lämmityksessä on saatu säästettyä, se on tietysti hyvä juttu. Mutta ei ole hyvä asia, jos budjetti alittuu paljon.”

 

Tuloslaskelma
TULOSLASKELMA
näyttää taloyhtiön tuloksen eli sen, onko tullut voitto vai tappiota. Juho Järvinen muistuttaa, että laskelma tehdään lähinnä verottajalle.

”Pelkästään tuloslaskelmaa katsomalla ei voi tietää, miten taloa on hoidettu. Taloyhtiön tavoitteena kun ei ole tehdä voittoa”, Järvinen sanoo.

Tuloslaskelmasta löytyvät hoitokulut eriteltynä sekä vertailu edelliseen tilikauteen. Jos toteutuneet kulut eroavat budjetoidusta, siitä pitää olla lisää tietoa toimintakertomuksessa.

Rappukäytävän siivouksesta tulee kuluja. (Kuva Mika Ranta / HS)

 

Tällaisia vastikkeita osakkaalle voi tulla maksettavaksi

1. Hoitovastike
Maksu, joka kattaa taloyhtiön ylläpidon ja hoidon.

2. Korjausvastike
Taloyhtiö voi kerätä etukäteen rahaa isoon remonttiin.

3. Rahoitusvastike
Asunnon osuus taloyhtiön yhteisestä velasta. Ei peritä, jos taloyhtiö on velaton tai jos asunnon osakkeenomistaja maksaa oman osuutensa esimerkiksi isoa korjausta varten otetusta lainasta kerralla pois.

4. Erillisvastikkeet
Esimerkiksi vesimaksu, laajakaista ja hissistä perittävä vastike.

5. Käyttökorvaukset
Esimerkiksi autopaikka, saunavuoro ja pesutupa.

 

 

Mikä on sopiva hoitovastike?

VASTIKKEEN suuruuteen vaikuttavat muun muassa talon ikä, sijainti ja talotekniikka.

Oman talon vastiketta ei kannata verrata naapuritalon vastikkeeseen. Joissakin taloissa vastikkeeseen sisältyvät vesimaksut ja jossain niillä saatetaan kattaa korjauksiakin, vaikka ei pitäisi.

Hyvin halpa vastike herättää epäilyjä siitä, että taloa ylläpidetään huonosti – tai sitten talossa siirretään velanottoa ja korjauksia.

Olennaista on aina tutkia, mitä vastikkeella saa. Siksi taloyhtiössä pitää ensin katsoa kaikki menot ja sitten kerätä tulot – eikä toisinpäin.

Taloyhtiön tilinpäätös näyttää kerätyt vastikkeet ja niiden käytön.

Miten kannattaisi varautua yllättäviin menoihin?
TALOYHTIÖT keräävät vastiketta tasaisesti joka kuukausi.

Taloyhtiöllä olisi hyvä olla säästöinä kahden tai kolmen kuukauden vastikeylijäämä yllättävien menojen varalta. Yhtiö ei maksa tasisin väliajoin kaikkia laskuja, kuten kiinteistöveroa tai lainanlyhennyksiä. Esimerkiksi lämmityskulut tulevat maksettavaksi talvella – samoin kuin ylimääräiset lumenpudotukset katolta ja lumen poisvienti.

Jos vastike on liian pieni, rahat eivät riitä.

Jos puskuria ei ole eikä laskuja pysytä maksamaan ajallaan, taloyhtiölle tulee viivästyskorkoa ja muita kuluja.

Taloyhtiöissä on useimmiten lupa kerätä yhden tai kahden kuukauden ylimääräinen vastike. Kirjaus ei kuitenkaan ole sitä varten, että ylimääräinen vastike kerättäisiin joka vuosi automaattisesti. Se on budjetin ulkopuolisia menoja varten.

Rahaa ei pidä myöskään kerätä varmuuden vuoksi liikaa. Kun osakas myy asuntonsa, hänen maksamansa vastikkeet jäävät talo¬yhtiöön.

Hoito- ja rahoitusvastikkeet on syytä pitää erillään, koska kaikki osakkaat maksavat hoitovastiketta mutta eivät rahoitusvastiketta. Siksi rahoitusvastikkeiden alijäämää ei saa paikata hoitovastikkeella – eikä päinvastoin.

 

Asiantuntijana Ovenia Isännöinnin yksikön päällikkö Anssi Aittasalmi
 

Fakta
Tilinpäätös on pakollinen

Kaikki taloyhtiöt ovat kirjanpitovelvollisia ja niiden pitää laatia tilinpäätös.

Asunto-osakeyhtiölaki määrää lisäksi tekemään toimintakertomuksen.

Tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa ja yhtiökokous järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun tilikausi on päättynyt.

Elämme parhaillaan sähkön kilpailuttamisen kulta-aikaa. Ilmat ovat kylmimmillään näin alkuvuodesta ja sähkön kulutus nousee äärimmilleen. Ensi kuussa postilaatikosta saattaa hyvinkin kolahtaa normaalia suurempi sähkölasku. Tekemällä sähkön hintavertailua nyt, voit löytää nykyistä edullisemman sopimuksen ja säästää sähkölaskuissasi.

 

Näistä sähkön hinta koostuu

 

Sähkön hinta koostuu kolmesta eri osasta; sähköenergian hinnasta, sähkönsiirtomaksusta ja veroista. Sähköenergian hinta eli myyntihinta on ainut osa sähkön hinnasta, jonka voi kilpailuttaa. Myyntihinnan määrittelee sähkön myyjä ja siihen vaikuttavat monet tekijät, kuten tuotantokustannukset ja pörssihinnat. 

Sähkönsiirtomaksua tai veroja ei voi kilpailuttaa.  Sähkönsiirtomaksusta vastaa paikallinen sähkön jakeluverkon omistaja ja sen kohtuullisuutta valvoo Energiamarkkinavirasto, joka on teollisuus- ja kauppaministeriön hallinnonalan riippumaton asiantuntijavirasto. Lisäksi sähköstä maksetaan kahta eri veroa: sähköveroa ja arvonlisäveroa, jotka paikallinen sähköverkkoyhtiö laskuttaa. Arvonlisäveroa maksetaan sähköverkosta, sähkön siirrosta, sähköenergiasta ja huoltovarmuusmaksusta.

 

Kilpailuta ja säästä sähkön hinnassa

 

Sähkön tuottajat ovat olleet vapaita kilpailemaan sähkön hinnalla jo yli viisitoista vuotta. Silti vain harva hyödyntää tätä mahdollisuutta säästää sähkölaskun hinnassa – vain noin kymmenen prosenttia talouksista kilpailuttaa sähkönsä vuosittain Suomessa. Kilpailuttamisen ideana on löytää mahdollisimman edullinen ja omia tarpeita parhaiten palveleva sopimus. 

Kilpailuttamalla voit vaikuttaa sekä maksamasi sähköenergian hintaan että käyttämäsi sähkön alkuperään. Kilpailutus pitää myös sähkön myyjät varpaillaan, sillä mitä enemmän sähköä kilpailutetaan, sitä enemmän hintoihin kiinnitetään huomiota. Sähkösopimus kannattaa kilpailuttaa tasaisin väliajoin, varsinkin silloin, kun sähkön hinnan noususta puhutaan yleisesti markkinoilla tai silloin, kun oma sähköyhtiösi on nostamassa hintoja.

 

Vertaile erilaisia sopimustyyppejä

 

Markkinoilla on tarjolla kahta eri sähkösopimustyyppiä: toistaiseksi voimassaolevaa ja määräaikaista. Toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa sähkön pörssihintaa tarkkaillaan tietyin väliajoin ja sähkön hinta päivitetään aina tarkkailujakson lopussa. Yksi tarkkailujakso voi olla jopa vain tunnin mittainen, mutta yleensä jakso kestää kuukauden verran. Määräaikainen sähkösopimus taas tehdään tietyn sopimuskauden mittaiseksi ja sähkön hinta pysyy kiinteänä koko sopimuskauden ajan. Määräaikaisen sopimuksen pituus vaihtelee yleensä yhdestä kahteen vuoteen.  Sopimuksen voimassaoloaikana ei voi kilpailuttaa sähkön myyntihintaa.

 

Näin löydät edullisimman sopimuksen

 

Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa internetissä. Sopimuksen kilpailuttamiseen tarvitut tiedot löytyvät vanhasta sähkölaskusta. Jotkut vertailupalvelut tarvitsevat tiedon vain osoitteesta ja sähkönkulutuksen määrästä laskeakseen tarjoukset, toiset taas kysyvät yksityiskohtaisempaa tietoa. Sähkösopimuksia kilpailuttaessa on hyvä muistaa, ettei voimassaolevaa määräaikaista sopimusta voi kilpailuttaa. Meneillään olevan sopimuskauden aikana sähkön myyjän vaihto ei onnistu ilman painavaa syytä. Määräaikainen sähkösopimus sitoo molempia osapuolia koko sopimuskauden ajan. 

Sähkön myyntihinnan voit kilpailuttaa esimerkiksi Sähkövertailu.fi-sivustolla, joka on riippumaton verkkopalvelu. Sieltä löydät lähes kaikki suomalaiset sähkön myyjät, joten eri eri toimittajien hintojen vertailu onnistuu kätevästi yhdellä silmäyksellä. 

”Haluamme Sähkövertailussa tehdä sähkön hinnan läpinäkyväksi ja lisätä kuluttajien hintatietoisuutta. Sähkövertailu.fi auttaa kuluttajaa myös hahmottamaan nykyisen tai potentiaalisen asumismuotonsa vuosittaisen sähkönkulutuksen. Tieto hinnoista ja vuosikulutuksesta auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä asumisen arjessa. Olemme osaltamme tekemässä sähkön myynnistä ja ostamisesta toimivampaa”, Sanoma Digitalin eCom-palveluista vastaava johtaja Joonas Pihlajamaa kertoo. 

Sähkövertailu.fi:ssä on nyt kiireisin aika vuodesta meneillään. Palvelussa solmitaan esimerkiksi joulukuussa 124% enemmän sopimuksia kuin huhtikuussa. Eniten palvelua hyödynnetään pääkaupunkiseudulla, missä myös sähkön myyjiä on enemmän kuin muualla. Toiseksi suurin käyttäjäryhmä löytyy Tampereelta. 

 

Oikotiellä on tänäkin vuonna jaettu vinkkejä ja inspiraatiota niin asumiseen, sisustamiseen kuin kodin ostamiseen ja myymiseen liittyen. Listasimme vuoden suosituimmat artikkelit – lue uudelleen tai kurkista ensimmäistä kertaa! 

Tammikuu: Jugendtalon upea koti
 


Tammikuussa ihasteltiin Punavuoressa sijaitsevaa kotia, jonka remontti oli tehty pieteetillä ja vuonna 1908 rakennetun talon jugendtyyliä kunnioittaen. Kauniit kakluunit, pintamateriaalit, peiliovet sekä lattia- ja kattolistat loivat hienot puitteet sisustukselle. Katso koko artikkeli täältä

 

Helmikuu: Kammerspiel - iso huonekalu pieneen kotiin
 


Helmikuussa tutustuttiin saksalaisen huonekaluvalmistaja Nils Holger Moormannin uuteen tuotteeseen, Kammerspieliin. Kookasta huonekalua kutsutaan asumisyksiköksi asunnon sisällä. Lue koko artikkeli täältä.

 

Maaliskuu: La Fábrica - upea koti entisessä sementtitehtaassa
 


Maaliskuussa katseet kiinnittyivät espanjalaisen arkkitehdin Ricardo Bofillin vuonna 1973 löytämään vanhaan sementtitehtaaseen. Jylhää tehdasta ja sen kaunista ympäristöä on muokattu ennakkoluulottomasti ja luovasti. Lue koko artikkeli täältä.

 

Huhtikuu: HS: Laiska siivoaja, muista nämä vinkit – näin teet kodin, jonka siivous on helppoa
 


Huhtikuussa kevätsiivous oli monen tehtävälistalla, kun Oikotiellä jaettiin vinkkejä laiskoille siivoojille. Katso vinkit täältä ja varmista, että kotisi kiiltää puhtaana myös ensi vuonna.  

 

Toukokuu: Moderni lapsiperheen hirsitalo
 


Toukokuussa Tampereen Lamminpäässä sijaitseva lapsiperheen hirsitalo hurmasi vaalean raikkaalla ilmeellään. Maalatut hirsiseinät, kodikas puulattia sekä suuret ikkunat tekivät kodista sekä hyvin nykyaikaisen että kodikkaan. Katso koko artikkeli täältä.

 

Kesäkuu: HS: Tältä näyttävät sisustussuunnittelijoiden omien lasten huoneet – katso 25 vinkkiä
 


Kesäkuussa kurkistettiin sisustussuunnittelijoiden omien lasten huoneisiin. Uusimpiin lastenhuonetrendeihin lukeutuivat muun muassa tussitaulumaali sekä talomalliset sänky- ja katosratkaisut. Lue koko artikkeli täältä.

 

Heinäkuu: Ylellinen kaupunkikoti


Heinäkuussa sisustusinpiraatiota löytyi Eiranrannasta, kun esittelimme yleellisen kaupunkikodin. Rohkean värinen keittiö erottui edukseen vaaleassa kodissa. Katso artikkeli täältä

 

Elokuu: Kaunis koti Töölössä
 


Elokuussa huomiota herätti vaalein värein ja laadukkain materiaalein remontoitu töölöläiskoti, jonka sisustuksessa oli sekoitettu varmalla maulla kansainvälistä hillittyä glamouria ja designklassikoita. Lue koko artikkeli täältä.

 

Syyskuu: Vuoren sisään rakennettu villa Sveitsissä
 


Syyskuussa käväistiin Sveitsin Alpeilla, kun esittelimme vuoren sisään rakennetun Vals-villan. Katso upean rakennuksen kuvat täältä

 

Lokakuu: Kaivopuiston kaunotar
 


Lokakuussa kurkistettiin sisään klassisen tyylikkäästi sisustettuun kolmioon Kaivopuistossa. Valoa tulvivassa kodissa näkyi laadukkaiden ja ajattomien materiaalien käyttö. Lue koko artikkeli täältä.

 

Marraskuu: Eleganssia kahdessa kerroksessa Ullanlinnassa
 


Marraskuussa sukellettiin menneen ajan tunnelmaan vuonna 1914 rakennetussa jugendtalossa Ullanlinnassa. Korkeat huoneet, vinokatot ja merinäköalat tekivät asunnosta elegantin kokonaisuuden. Katso koko artikkeli täältä.

 

Joulukuu: Jännittääkö asunnon ostaminen? Vältä nämä neljä yleisintä virhettä
 


Joulukuussa ohjeistimme välttämään yleisimpiä asunnon ostoon liittyviä virheitä. Elämän suurinta sijoitusta ei kannata tehdä pelkällä tunteella tai liian heppoisin perustein. Lue koko artikkeli täältä.

Ensi vuonna on tulossa paljon lisää mielenkiintoisia artikkeleita – mikä aihe sinua kiinnostaisi?