Varainsiirtovero – milloin maksetaan?

Nainen lukemassa miten maksaa varainsiirtovero

Kun ostat asunnon tai kiinteistön, sinun tulee maksaa varainsiirtovero. Perinnöstä tai lahjasta ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa.

Varainsiirtoverokannat vaihtelevat. Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta maksettava varainsiirtovero on 1,5 prosenttia, ja se maksetaan myös yhtiölainaosuudesta. Muun kuin edellä mainitun arvopaperin luovutuksessa varainsiirtovero on 1,5 prosenttia. Kiinteistön varainsiirtovero on 3 prosenttia. Nämä prosenttiosuudet maksetaan kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta.

Varainsiirtoverovelvollisuus syntyy kun varainsiirtoveron kohteena oleva omaisuus vaihtaa omistajaa. Varainsiirtovero on suoritettava molemmista luovutuksista. Näin kaikki kaupan osapuolet maksavat varainsiirtoveroa saamastaan omaisuudesta. Veron perusteena on aina vaihdossa luovutetun omaisuuden käypä arvo.

Ostajan vastuu varainsiirtoverosta

Ostaja on vastuussa varainsiirtoveron maksamisesta. Kiinteistön kaupassa vastuu koskee myös aikaisemmista luovutuksista määräytyvää maksamatta jäänyttä veroa. Kiinteistökaupoissa vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta.

Arvopaperikaupoissa varainsiirtovero maksetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Uusien asuntojen kaupoissa varainsiirtovero tulee maksaa kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä. Välittäjäkaupoissa tai arvopaperin pakkohuutokauppatilanteissa varainsiirtovero maksetaan kaupanteon yhteydessä.

Varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa näissä tilanteissa:
• Arvopaperipörssin kautta tehtävissä kaupoissa.
• Osakkeiden uusmerkinnästä.
• Osituksessa, jos on käyttänyt vastikkeena vain jaettavana olevaa avio-oikeuden alaista varallisuutta.
• Perinnönjaossa, jos perinnönjaossa ei käytetä pesän ulkopuolista varallisuutta.
• Jos varainsiirtoveron määrä on alle 10 euroa. Mutta varainsiirtoveroilmoitus on silti aina annettava.

Viitenumero tärkeä

Varainsiirtoveroa maksettaessa on käytettävä henkilökohtaista varainsiirtoveron viitenumeroa, jonka saa Omaverosta. Jokaisen ostajan on maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta. Viitenumero on hyvä selvittää etukäteen ennen kaupantekotilaisuutta. Myös kiinteistönvälittäjä tai pankki voi selvittää asiakkaan henkilötunnuksella hänen puolestaan viitenumeron. Maksun voi tehdä joko Omaveron kautta tai omassa verkkopankissaan.

Muista varainsiirtoveroilmoitus

Kaikki ostajat antavat oman varainsiirtoveroilmoituksensa. Henkilöasiakkaat, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen sähköisesti Omaverossa tai paperilomakkeella. Osakeyhtiö tekee varainsiirtoveroilmoituksen aina Omaverossa.

Kiinteistökaupassa varainsiirtoveroilmoituksen tekee ostaja, vaikka kaupat olisi tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä.

Jos asunto- tai kiinteistökauppa tehdään ilman kiinteistönvälittäjää, varainsiirtoveroilmoitus asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön kaupasta annetaan kahden kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. Jos kauppa tehdään kiinteistönvälittäjän kautta, välittäjä antaa varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle.

Uudiskohteiden kaupoissa varainsiirtoveroilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asunnon omistusoikeus on siirtynyt ostajalle, vaikka olisi käytetty kiinteistönvälittäjää. Yrityksen osakkeiden kaupassa ilmoitus tehdään kahden kuukauden kuluessa kaupasta. Kiinteistökaupassa ostaja antaa varainsiirtoveroilmoituksen puolen vuoden kuluessa kaupasta. Myös varainsiirtovero tulee olla maksettu ennen kuin uusi omistaja hakee lainhuutoa kiinteistölle.

Myöhässä toimitetusta varainsiirtoveroilmoituksesta seuraa myöhästymismaksu tai veronkorotus. Myöhässä maksetusta varainsiirtoverosta peritään lisäksi viivästyskorkoa ja myöhässä haetulle lainhuudolle määrätään viivästyskorotus.

Tiedot isännöitsijälle

Asuntokauppojen jälkeen isännöitsijälle lähetetään kuitti ja ilmoitus varainsiirtoveron maksamisesta osakasluettelomerkintää varten. Varainsiirtoveroilmoituksen vastaanottokuittauksen saa kiinteistönvälittäjältä.

On hyvä muistaa, että mikäli taloyhtiö on uusi, vuonna 2019 tai sen jälkeen perustettu taloyhtiö tai vanha yhtiö, joka on siirtänyt osakeluettelonsa Maanmittauslaitoksen ylläpitämään osakehuoneistorekisteriin, asunnon uuden omistajan ei tarvitse toimittaa todistusta varainsiirtoveron maksusta isännöitsijälle. Asunnon uusi omistaja hakee tässä tapauksessa omistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään Maanmittauslaitokselta.

Lähde: Veronmaksajat

Etsinnässä uusi koti? Katso myytävät asunnot täältä.

Artikkeli on julkaistu alunperin vuonna 2022 ja päivitetty viimeksi vuonna 2024.