Ostajan velvollisuudet asuntokaupassa

Asuntokaupoilla on otettava huomioon monia asioita. Kun jätät juridiset asiat asiantuntijalle, voit keskittyä olennaiseen.

Asuntoa ostaessa voi tulla eteen monia tilanteita, joissa ammattilaisen apu on tarpeen. Kiinteistönvälittäjät auttavat mielellään, mutta toisinaan tarvitaan myös juristin apua.

– Asuntokauppalain 6 luvun 12 § mukaan asunnonostajaa sitoo ennakkotarkastusvelvollisuus. Näin ollen ostajan tulee aina tarkastaa kaupankohteena oleva asunto, CEO Sari Leppikangas Lawelysta sanoo.

Sari Leppikankaalla on pitkä kokemus kiinteistönvälitys- ja finanssialalta. Hän työskentelee Lawelyssa toimitusjohtajana ja puolueettomana asiantuntijana sekä auttaa asuntokauppaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

Asuntokauppaan liittyy paljon selvitettäviä asioita ja saatamme auttaa ostajaa esimerkiksi taloyhtiön tilinpäätöksen tai isännöitsijäntodistuksen lukemisessa.

Asuntokauppa käy nyt etenkin pääkaupunkiseudulla kuumana ja kohteet vaihtavat omistajaa pikavauhdila – Leppikankaan tärkein vinkki onkin, että asuntokaupoilla ei kannata hutiloida, vaan maltti on valttia.

Asuntokauppalaki velvoittaa ostajaa

Asuntokauppalain 6 luvun 12 § ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että ostaja ei voi vedota seikkaan, jonka hänen täytyy olettaa tienneen ennen kaupantekoa.

– Ostajan tulee aina ennen kaupantekoa tarkastaa kaupankohteena oleva asunto. Muuten ostaja laiminlyö tarkastusvelvollisuutensa, eikä voi enää vedota virheeseen, joka olisi ollut tarkastuksessa havaittavissa. Ostajan tulee myös tutusta kaupan kohteena olevan asunnon asiakirjoihin. Mitä vanhempi asunto, sitä huolellisempaa ja tarkempaa tarkastusta edellytetään ostajalta, Leppikangas sanoo.

Ostajalta ei kuitenkaan edellytetä, että hänen tulisi tarkastaa myyjän antamien tietojen paikkaansa pitävyys eikä ostajan myöskään tarvitse ryhtyä erilasiin teknisiin toimenpiteisiin kuten kuntokartoitus tai kosteusmittaus.

– Jos myyjä nimenomaisesti kehottaa ostajaa tarkistamaan annetut tiedot tai erityistoimintaa vaativan seikan, voi tämä tuottaa ostajalle selvitysvelvollisuuden. Myyjä ei kuitenkaan voi näin välttää vastuutaan hänen tiedoissaan olevista virheistä.

Jos ostaja havaitsee kaupanteon jälkeen asunnossa virheen, tulee hänen ilmoittaa virheestä sekä siihen perustuvista vaatimuksista myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta.