Asunto perinnöksi – mitä teen?

Saitko asunnon perinnöksi? Kun huomioit muutamat perusseikat perintöasuntoon liittyen,  pääset nauttimaan uudesta kodistasi huoletta. Entä mitä ottaa huomioon, kun on jättämässä asuntoa perinnöksi?

Asunnon periminen on hieno asia, mutta se vaatii hieman paperityötä. Listasimme tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee ottaa huomioon asuntoa periessä tai perinnöksi jätettäessä.

1. Perintövero

Kun perit asunnon, sinun tulee maksaa siitä perintöveroa. Vero määräytyy asunnon arvon mukaan eli mitä kalliimpi asunto on, sitä suurempi on myös perintövero. Veron suuruuteen vaikuttavat perunkirjoituksessa vahvistettavan perinnön arvon lisäksi myös sukulaisuusasema suhteessa perittävään.

2. Vero suuruus

Perintövero kasvaa progressiivisesti perittävän asunnon arvon mukaan. Jos perittävällä on yksi perillinen, perintöveroa tulee yhdelle maksettavaksi enemmän kuin jos perinnönsaajia on enemmän. Myös sukulaisuussuhde vaikuttaa perintöveron määrään. Lähisukulaiset (aviopuoliso, lapset ja lapsenlapset) kuuluvat ns. ensimmäiseen veroluokkaan eli he maksavat perintöveroa vähemmän kuin muut perijät. Toiseen veroluokkaan kuuluvat sisarukset ja ystävät, jotka maksavat enemmän perintöveroa.

3. Perintöveron välttäminen

Jos haluat välttää perintöveron, sinun tulee luopua perinnöstä kokonaan. Jos esimerkiksi lapset luopuvat perinnöstä lastenlasten hyväksi, perintöveroa ei tarvitse maksaa tuplaten.

4. Ei toivottu perintöasunto

Perinnöksi saatu asunto ei aina välttämättä ole perinnönsaajan mielestä hyvä asia, vaikka perinnönjättäjä ajattelisi niin. Perinnöksi saatu asunto tai kiinteistö voi olla sijaintinsa tai jonkun muun syyn vuoksi hankala myydä, mutta perillisen on silti maksettava perintöveroa.

5. Asunto lahjana

Perinnönjättäjän kannattaa huolellisesti miettiä, mitä perintöä jättää ja kenelle. Asunto on mahdollista siirtää jälkipolville etukäteen lahjana niin, että asunnon hallintaoikeus säilyy itsellä.

6. Testamentti kannattaa

Muista, että aviopuoliso ei ilman testamenttia peri automaattisesti puolisoaan mikäli perittävällä on lapsia. Aviopuolisot voivatkin tehdä keskinäisen hallintaoikeustestamentin, jolloin testamentin saajalla on oikeus hallita perittävän omaisuutta. Tämä vaikuttaa myös perintöveroon. Jos esimerkiksi toinen vanhemmista kuolee ja leskelle jää asunnon hallintaoikeus, vähennetään hallintaoikeuden arvo perintöverotettavasta omaisuudesta. Lapset siis maksavat asunnosta perintöveron, vaikka omaisuus ei siirrykään heidän hallintaansa. Hallintaoikeuden arvo huomioidaan vähennyksenä perintöverossa.

7. Perintöasunto myyntiin

Jos haluat myydä perinnöksi saamasi asunnon, on verotukselliset asiat hyvä selvittää huolella etukäteen. Mikäli perintöasunnosta saadaan myytäessä korkeampi hinta kuin perukirjassa, voi perijä joutua maksamaan perintöveron lisäksi luovutusvoittoveroa. Perintövero on luovutusvoittoveroa pienempi, joten perintöasunnon arvo kannattaa arvioida perunkirjoituksissa hyvin realistisesti.

8. Lakimies apuun

Perintösuunnittelu kannattaa ja säästää monelta murheelta. Jos mahdollista, perintöasioista on hyvä keskustella hyvissä ajoin perinnönjättäjän ja perijöiden kesken. Perinnönjättäjä voi selvittää asioita esimerkiksi perintöasioihin erikoistuneen asianajajan tai lakimiehen kanssa. Myös perijän on tärkeää tutustua vastuisiinsa sekä perinnön vaikutuksiin ennakkoon.

 

Lähteet: Realia Group Oy, Huoneistokeskus Oy.