Vuokra-asunnon irtisanominen – mitä teen?

Nainen istumassa sohvalla kahvikuppi kädessä.

Vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus tulee lain mukaan tehdä kirjallisesti ja toimittaa vastaanottajalle todistetusti, siten, että ilmoituksen perillemeno varmistetaan.

Sähköinen vuokrasopimuksen irtisanominen täyttää kirjallisen irtisanomisen kriteerit, mikäli sen sisältöä ei voi muuttaa ilman molempien osapuolien lupaa ja ilmoituksen voi tallentaa tietokoneelle tai puhelimeen. Todisteellinen toimittaminen tarkoittaa sitä, että irtisanomisilmoituksen vastaanottaminen varmistetaan.

Pelkkä sähköposti, kirjattu kirje tai postilaatikkoon tai luukkuun pudotettu ilmoitus ei siis riitä. Irtisanomisilmoituksen todistettuun toimittamiseen voi pyytää esimerkiksi naapurin tai talonmiehen. Postin saantitodistuskirje on myös hyvä vaihtoehto ja silloin irtisanominen on riittävä, kun kuittaus kirjeen vastaanottamisesta on saatu.

Vuokra-asunnossa tehdään tarkastus vuokrasuhteen päättyessä ja vuokralainen on velvollinen huolehtimaan asunnon siihen kuntoon, että sen voi luovuttaa vuokranantajalle. Mahdolliset vuokrarästit tulee hoitaa viipymättä. Vuokranantaja tarkastaa asunnon kunnon ja palauttaa mahdollisen vuokratakuumaksun, mikäli kaikki on kunnossa. Jos asunnossa on rikottu jotakin, vuokranantaja voi ottaa maksun vuokratakuusta.

Vuokra-asunnon irtisanomisen lakisääteiset ajat

Vuokranantajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen päävuokrasuhteessa:

  • Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on 3 kuukautta.
  • Vähintään vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa 6 kuukautta.
  • Irtisanominen on aina annettava todisteellisesti ja kirjallisesti. Lisäksi ilmoituksessa on kerrottava irtisanomisen peruste ja sopimuksen päättymisajankohta.

Vuokralaisen irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen on irtisanomisaika:

  • Vuokrasuhteen kestosta riippumatta 1 kuukausi.
  • Irtisanominen pitää aina antaa kirjallisesti ja todisteellisesti. Perustetta irtisanomiseen ei tarvita.

Alivuokrasuhteessa vuokranantajan irtisanomisajat ovat:

  • Alle vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 1 kk
  • Vähintään vuoden kestäneessä vuokrasuhteessa 3 kk

Alivuokralaisen osalta irtisanomisaika on

  • Vuokrasuhteen kestosta riippumatta 14 vrk.

Kannattaa muistaa, että irtisanomisaika alkaa aina tiedonantokuukauden viimeisestä päivästä lukien, ellei muuta ole sovittu.