Kiinteistörekisteriote – mikä se on?

Mies seisomassa kotinsa terassilla syksyisessä säässä.

Mikä on kiinteistörekisteriote ja mihin sitä tarvitaan asuntokaupassa?

Kiinteistörekisteri on yksi yhteiskunnan perusrekistereistä. Julkiseen kiinteistörekisteriin kirjataan kaikkien kiinteistöjen tiedot. Jokaisella kiinteistöllä on rekisterissä oma kiinteistötunnus. Kiinteistörekisterin tietoja voi tarvita esim. asuntokaupan yhteydessä, rakennuslupaa haettaessa tai selvitettäessä naapurin kulkuoikeuksia tai toisaalta myös omia kiinteistöön liittyviä oikeuksia. Tiedot saa kiinteistörekisteristä haetulta kiinteistörekisteriotteelta tai tulosteelta.

Tuore, asuntokauppapäivälle kirjattu kiinteistörekisteriote on olennaisen tärkeä paperi kiinteistökaupassa. Siitä ilmenee kiinteistön sen hetkiset tiedot. Kiinteistörekisterikarttaa ja muita kiinteistön tietoja tarvitaan usein myös erilaisten rakennushankkeiden kuten sähkölinjojen ja teiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi metsäyhtiöt tarvitsevat tietoja kiinteistörajojen paikoista ja käyttävät kiinteistörekisterin tietoja. Kiinteistörekisteriä ylläpitää maanmittauslaitos.

Kiinteistötunnus

Jokaisella kiinteistöllä on kiinteistötunnus, joka muodostuu kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkönumerosta.

Kiinteistörekisteriin kirjattavat tiedot

Kiinteistörekisteriin kirjataan kiinteistötunnus, yksikön perustamistiedot, pinta-ala, osuudet yhteisiin alueisiin ja tietoja erilaisista kiinteistön käyttöön liittyvistä oikeuksista ja rajoituksista. Kiinteistörekisteristä ilmenevät myös kiinteistön alueella sijaitsevat määräalat ja kiinteistöstä luovutetut yhteisalueosuudet.

Kiinteistöt ja muut rekisteriyksiköt

Kiinteistöjä ovat kiinteistörekisterissä tilat, tontit, yhteiset alueet, valtion metsämaat, valtion alueella olevat suojelualueet, lunastusyksiköt, yleisiin tarpeisiin erotetut alueet, erilliset vesijätöt, yleiset vesialueet. Muina rekisteriyksikköinä merkitään usealle kiinteistölle yhteisesti kuuluvat alueet ja tieoikeudella hallittavat maanteiden liitännäisalueet.

Kiinteistörekisterikartta

Kiinteistörekisterin sijaintitiedot löytyvät kiinteistörekisterikartasta. Kiinteistörekisterikartta näyttää rekisteriyksiköiden rajat ja yksiköiden tunnistamiseen tarvittavat tiedot (kiinteistötunnus tai sen osa).
Karttaan merkitään myös:
• kiinteistörekisteriin merkityn määräalan tunnus ja sijainti
• kiinteistörekisteriin merkityt rasitteet sekä käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset
• voimassa olevan asemakaavan ja yleiskaavan raja.

Kiinteistötietopalvelu

Kiinteistörekisteri on julkinen rekisteri ja jokaisella on oikeus saada luettavakseen rekisterin tietoja. Kiinteistörekisteriotteita saa maksua vastaan Maanmittauslaitoksesta, kunnista sekä Digi- ja väestötietovirastosta. Myös kiinteistönvälittäjällä on asuntokaupassa aina kiinteistörekisteriote saatavilla.

 

Harkitsetko asunnon ostoa? Tutustu Oikotien myytäviin asuntoihin.