Mitä hyvältä kiinteistönvälittäjältä vaaditaan?

Asunnon ostaminen ja myyminen on yksi elämän suurimmista päätöksistä. Hyvä kiinteistönvälittäjä tarjoaa asiantuntemustaan asuntokaupoissa ja helpottaa koko prosessia.

Asunnon ostaminen tai myyminen on usein jännittävä ja iso asia niin taloudellisesti kuin tulevaisuuden kannalta. Koska asuntokauppaan liittyy yleensä monimutkaisia säännöksiä, vastuita ja velvoitteita, on ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä tilanteessa hyvin tärkeä linkki.

Asunnon myynnissä on tavoitteena saada paras mahdollinen hinta, joten kiinteistönvälittäjän ammattitaidon hyödyntäminen kannattaa. Kiinteistönvälittäjä tuntee asuntomarkkinat ja alueet, lainsäädännön sekä asuntokauppojen kiemurat. Hän työskentelee aina myyjän/ostajan toimeksiannosta – ja haluaa näin ollen tehdä parhaansa.

Kilpailu asuntomarkkinoilla on kovaa ja kiinteistönvälittäjänä pärjätäkseen tulee olla myynnin ammattilainen sekä asiantunteva, luotettava asiakaspalvelija. Kiinteistönvälittäjän työtehtävät saattavat vaihdella koulutuksesta riippuen, ja tehtäviin voi kuulua esimerkiksi kohteiden myyntihintojen määrittely, toimeksiantojen hankkiminen, myyntikohteiden markkinointi, asiakirjojen luominen ja tarkistus, myyntikohteiden esittely, kauppojen loppuun saattaminen jne.

Haastava, mutta antoisa ammatti

Kiinteistönvälittäjän ammatti on haastavaa, hektistä ja vaativaa asiakaspalvelua ja myyntityötä, joka vaatii monipuolista osaamista sekä äärimmäisen kovaa työntekoa. Vastoin yleisiä käsityksiä, kiinteistönvälittäjän työ ei siis ole ainoastaan myyntiä ja asiakkuuksien hankintaa, vaan suuri kirjo hyvin monipuolisia tehtäviä.

Välittäjältä edellytetään hyvien sosiaalisten sekä asiakaspalvelu- ja neuvottelutaitojen lisäksi laajaa lakien, säädöksien ja normien tuntemusta, korkeaa ammattietiikkaa sekä kauppojen vastuullista ja sujuvaa suorittamista. Välittäjän työ onkin todellista asiantuntijatyötä.

Kiinteistönvälittäjän työssä tarvitaan myös sosiaalisia taitoja. Välittäjän on pystyttävä olemaan empaattinen ja mukautuvainen erilaisissa tilanteissa. Asuntoasiat ovat ihmisille hyvin merkittäviä ja tunnepitoisia asioita, joten välittäjän on osattava suhtautua hienovaraisesti asiakkaisiin erilaisissa elämäntilanteissa; kuten perinnönjako- ja avioerotilanteissa jne.

Myös vastuu on suuri, sillä asuntokaupoissa liikkuu paljon rahaa. Paineensietokyky, epävarmuuden sietäminen, epäsäännöllisyys, tiukat aikataulut ja oma-aloitteisuus ovat kiinteistönvälittäjän arkipäivää. Hyvä välittäjä osaa organisoida ja hallita aikaansa työn hektisyydestä huolimatta.

Välittäjän valinta

Kiinteistönvälittäjää valitessa otetaan yleensä tarjous useammalta välittäjältä. Tämän päivän asunnonostajat arvostavat kiinteistönvälittäjissä erityisesti päivitettyä osaamista.

Oikotie asuntojen sivustolta löytyvien lisätietojen ja asiakkaiden kokemusten kautta on havaittavissa merkkejä siitä, että tutun välittäjän rinnalle valitaan usein toinen vaihtoehto. Välittäjillä onkin nyt hyvä mahdollisuus tuoda esiin osaamistaan ja päästä useammalle ”listalle”, kun asunnon myyjä valitsee välittäjää.

Erityisesti kannattaa päivittää muun muassa digitaalisen DIAS-kaupan mahdollisuudet välittäjän esittelytekstiin. Nyt jos koskaan kannattaa profiloitua sähköiseen asuntokauppaan ja tutustua sen tarjoamiin, työtä helpottaviin mahdollisuuksiin. Ostajat arvostavat digitaalisia palveluja ja sujuvia kauppoja.

Hyvällä kiinteistönvälittäjällä on:

 • Asenne kohdallaan
 • Hyvä paineen- ja stressinsietokyky
 • Hyvä epävarmuudensietokyky
 • Oma-aloitteinen tapa toimia
 • Ajanhallinta kunnossa
 • Tavoitteellinen työskentelytapa
 • Hyvät myyntitaidot
 • Hyvä tuotetietous ja asiantuntemus myytävästä asunnosta
 • Siisti ulkoinen olemus
 • Hyvät sosiaaliset taidot
 • Taitoa huolehtia jokaisesta asiakkaasta
 • Käytössään digitaaliset työkalut kaupantekoon ja oman työn helpottamiseksi
 • Hyvät kaupanpäätöstaidot

Välittäjänä voit tuoda vahvuutesi esiin ja käy täydentämässä Välittäjäprofiili Oikotien palvelussa. Asunnon myyjät vertailevat useita välittäjiä ennen valintaa ja varmista, että olet valinnassa mukana. Muistathan tuoda esiin myös sähköisen asuntokaupan valmiudet! Nopean ja mutkattoman asuntokaupan suosio kasvaa koko ajan ja valmius sähköiseen asuntokauppaaan saattaa olla ratkaiseva tekijä välittäjän valinnassa.

*Pääset täydentämään oman välittäjäprofiilisi kirjautumalla Oikotielle yritystunnuksillasi (Oma sivu -> Yritystiedot -> Välittäjäprofiilit).