Ryhtyäkö loft-asunnon rakentajaksi?

Loft-asuntoja myydään joskus rakennuttajan valmiiksi viimeisteleminä. Sellaisen hankkineen tulee tyytyä rakennuttajan valitsemiin ratkaisuihin sekä viimeistelyihin. Kuvitellaan tilanne, että kävelet eräänä päivänä ohi vanhasta punatiilisestä toimistorakennuksesta, joka seisoo tyhjillään – mitä mainioin loft-kodin paikka! Voisiko itse ryhtyä loft-asunnon rakentajaksi?

Arkkitehti Marja Sopasella on paljon kokemusta loft-asuntojen suunnittelusta. Hänen mukaansa voi kuka tahansa ryhtyä rakennushankkeeseen, jonka tavoitteena on muuttaa liike-, toimisto- tai tuotantotilan käyttötarkoitus asuintilaksi. Mikäli hankkeeseen ryhtyvä ei itse ole suunnittelija, hän tarvitsee hanketta varten ammattitaitoisen suunnittelijan, yleensä arkkitehdin, joissain tapauksissa sisustusarkkitehti riittää. Hän pystyy arvioimaan, onko hanke realistinen ja kykenee laatimaan käyttötarkoituksen muutoslupaan tarvittavat suunnitelmat. Suunnitelmia varten tarvitaan Sopasen mukaan myös erikoissuunnittelijoita (rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitteluun).

 

Mistä lähteä liikkeelle sopivan kohteen löytyessä?

Marja Sopasen mukaan kannattaa palkata suunnittelija(t). Jos kohde sijaitsee asunto- tai kiinteistöosakeyhtiössä on rakennusluvan hakija nimellisesti yhtiö, vaikka hankkeeseen ryhtyvä onkin osakkeenomistaja joka vastaa suunnittelusta sekä kustannuksista. Hankkeeseen tarvitaan siis taloyhtiön lupa. Sopasen mukaan pystyy ammattitaitoinen suunnittelija selvittämään, onko muutokselle esteitä vaikkapa asemakaavassa sekä onko tilaa mahdollista muuttaa asuinkäyttöön, eli täyttyvätkö rakentamisen lainsäädännön mukaiset asumisen edellytykset. Mikäli esteitä ei ole, suunnitelmalle tarvitaan käyttötarkoituksen muutoslupa rakennusvalvontaviranomaisilta.

Säästyykö rahaa, jos itse toimii rakennuttajana vai tuleeko se kalliimmaksi, kun rakennuttajalta ostettu loft-asunto?

Arkkitehti Marja Sopasen mukaan on tähän vaikea vastata – jos itse ryhtyy hankkeeseen, saa todennäköisesti juuri sellaisen asunnon, jonka parhaiten vastaa toiveita. Sopanen muistuttaa, että rakennuttajana toimiminen vaatii aina jossain määrin rakentamisen prosessien ymmärtämistä. Avuksi voi myös palkata rakennuttajakonsultin.

Voiko Suomessa rakentaa kiinteistöön loft-asunnon, jos samaan aikaan kiinteistön muut tilat toimivat edelleen vaikkapa toimisto- tai tuotantotilana? – Tämä riippuu kohteena olevasta taloyhtiöstä, voimassa olevasta asemakaavasta ja siitä, täyttyvätkö asunnolle lainsäädännössä asetetut vähimmäisvaatimukset.Tuotantotiloja sisältävässä kiinteistössä esimerkiksi melu saattaa rajoittaa käyttötarkoituksen muutoksia, kertoo Sopanen