Vanhasta venevajasta inspiroitu mökki

Norjan rannikkoaloilla on venevajoilla olennainen historiallinen ja kulttuurillinen merkitys – kalastaminen oli vuosikymmeniä sitten Norjan rannikkoasukkaille pääelinkeino. Venevajassa säilytettiin kalastustarvikkeita ja veneitä. Nykyisin kalastaminen on vain pienelle osalle norjalaisista elinkeino ja monista vanhoista venevajoista on tehty kesämökkejä.

Norjalainen arkkitehtitoimisto TYIN tegnestue Architects suunnitteli Norjaan Møren lääniin Naust paa Aure -nimisen venevajamökin. Paikassa, johon mökki pystytettiin, oli alunperin 1700-luvulta peräisin oleva venevaja. Se oli valitettavasti niin huonossa kunnossa, että omistaja päätti purkaa sen ja pystyttää paikalle uuden rakennuksen. 

 

Uuden rakennuksen lähtökohdiksi otettiin vanhan venevajan yksinkertainen muoto, hyvä tontille sijoittuminen ja rehellinen materiaalien käyttö. Ulkoa mökki on verhoiltu norjalaisella männyllä

 

Uudessa rakennuksessa korostuu alkuperäisen venevajan olennaiset rakenteet. 

 

Alkuperäisen venevajan tapaan on mökin merelle avautuvassa päätyseinässä isot porttiluukut. 

 

Rakennuksen ikkunat ovat uusiokäytössä – ne on otettu talteen lähistöllä sijaitsevasta vanhasta maatalosta. 

 

Vanhaa venevajaa purettaessa ilmeni, että se seisoi epävakaalla savipohjalla. Uuden rakennuksen pohjasta tehtiin huomattavasti vahvempi – rakennus tukeutuu suoraan kallioperälle. 

 

Mökin sisätilassa näkyvät valkoiseksi maalatut rakenteet tehtiin paikan päällä. Pohjatöitä helpottaakseen tukeutuu osa tukirakenteista suoraan kallioperään.

 

Rakennuksen pitkä julkisivu avautuu luukkujen muodossa terassille. Metallilevystä tehdyt luukut sisältävät valolähteitä ja ne on päällystetty purjekankaalla. 

 

Rakennuksen tukirakenteet on suunniteltu sisätilaan ikkunoiden ehdoilla. Rakennus on kokonaan uusi, mutta tunnelmaltaan viihtyisästi "vanha".

 

Miellyttävän vanhaa tunnelmaa edesauttaa sisätiloissa käytetty uusiopuu -materiaali, joka on osittain peräisin vanhasta venevajasta. 

 

Rakennuksen ulkoverhoilu ei tarvitse huoltoa ja patinoituu ajan kuluessa kauniin hopeanharmaaksi.