Myymässä asuntoa? Näin onnistut

Asunnon myyminen voi olla ensikertalaiselle jännittävä paikka. Miten myyjän tulee toimia, kun kiinnostunut ostaja ottaa yhteyttä?

Asuntokauppaprosessissa on monia vaiheita, jotka kannattaa tuntea ennen kauppoja. Vaikka asuntokauppaan ei tarvita kuin myyjä ja ostaja, faktoihin ja niihin tutustumiseen on hyvä perehtyä huolella ja ajan kanssa. Myyntiprosessin kesto vaihtelee sen mukaan onko myymässä asunto-osaketta vai kiinteistöä. Joskus myynnin kohteena voi olla myös pelkkä tontti. Kaikkia asuntokauppoja yhdistää kuitenkin aina yksi olennainen asia: kohteen taustatietojen ja papereiden tulee olla kunnossa.

Myytkö itse vai välittäjän avulla?

Ennen asunnon myyntiä on valittava käyttääkö kiinteistönvälittäjää vai myykö asunnon itse. Jos myy asuntoa kiinteistönvälittäjän avustuksella, kaikki alkaa aina toimeksiantosopimuksesta, jonka välittäjä laatii myyjän kanssa. Tämän jälkeen välittäjä hankkii myytävän kohteen isännöitsijäntodistuksen, osakeyhtiön tilinpäätöstietoja, tietoja tehdyistä ja tulevista remonteista, korjauksista jne. Asunto-osakeyhtiöissä nämä tiedot saa isännöitsijältä, mutta kiinteistössä asiakirjojen hankkiminen on myyjän tehtävä.

Täältä löydät vinkit asunnon itsemyyntiin.

Paperit kuntoon

Asunnon tai kiinteistön myymisessä tarvitaan paljon erilaisia asiakirjoja. Kiinteistökaupassa näitä ovat kaikki rakennukseen liittyvät luvat, tarkastukset ja piirustukset, kaavat, kartat ja kiinteistörekisterin tiedot. Lisäksi tulee olla ajan tasalla oleva, kattava kuntokartoitus sekä energiatodistus. Asunto-osakekaupassa tarvittavat paperit saa isännöitsijältä.

Asuntokaupassa myyjän vastuu mahdollisista virheistä on kaksi, kiinteistökaupassa viisi vuotta. Toki myös ostajalla on selvitysvelvollisuus eli hänen tulee olla perillä ostamansa asunnon tai talon kunnosta ennen kauppoja.

Myyjän tehtävä on tuoda kiinteistönvälittäjän ja ostajan tietoon kaikki sellaiset asiat, jotka voivat vaikuttaa kohteen myyntiin sekä ostopäätökseen.

Näin kaupat etenevät:

1. Kun toimeksianto asunnon myymisestä on tehty, välittäjä hoitaa asunnon myyntikuvien ottamisen ja tekee kohteen myyntimateriaalin.

2. Tämän jälkeen asunto on myynnissä erikseen sovituissa myyntipaikoissa, yleensä netissä.

Myyntiprosessi on asuntokaupassa yleensä aikaa vievin vaihe. Keskimääräinen myyntiaika asuntokaupassa on noin kolme kuukautta. (Lähde)

Näin kaupat etenevät:

1. Ostotarjous. Kun kiinnostunut ostaja löytyy, välittäjä tai asunnon myyjä tekee ostajan kanssa kirjallisen ostotarjouksen. Myyjä voi joko hyväksyä tarjouksen tai tehdä vastatarjouksen. Muista, että hintaneuvotteluissa voidaan käydä useampiakin kierroksia. Huomaa, että tarjous voi olla myös ehdollinen: kaupan ehtona voi olla esimerkiksi se, että ostaja saa pankista tarvitsemansa lainan tai että ostettavaan kiinteistöön tehdään puuttuva kuntokartoitus. Ehtona voi olla myös se, että ostaja saa vanhan asuntonsa myytyä.

2. Kauppojen sopiminen. Kun tarjous on hyväksytty, asuntokaupat sovitaan yleensä ostajan pankkiin, jonne välittäjä tai myyjä varaa ajan ja tilaa tarvittavat asiakirjat. Hyväksytystä tarjouksesta kaupantekoon kuluu aikaa yleensä noin 1–3 viikkoa.

3. Asunnon luovutus. On hyvä muistaa, että myyjä saattaa asua asunnossa vielä jonkun aikaa ennen kuin asunnon hallinta siirtyy uudelle omistajalle. Onkin tärkeää sopia jo tarjousvaiheessa, milloin hallinnan luovutus tapahtuu sekä mahdollisista sanktioista, jos asunto ei vapaudu sovittuna aikana.

4. Varainsiirtovero. Asunto-osakekaupassa välittäjä toimittaa kaupanteon jälkeen kauppaan liittyvät paperit taloyhtiölle ja verottajalle. Kiinteistön kaupassa ostaja hoitaa itse varainsiirtoveron maksamisen ja lainhuudon hakemisen ostamaansa kiinteistöön.

 

Onnea asunnon myyntiin!