Kuluttajansuoja

Oletko tullut ajatelleeksi, että ostaessasi asunnon tai kiinteistön yksityiseltä myyjältä, et voi turvautua kuluttajaviranomaisen apuun, jos jotain ongelmia ilmenee. Kuluttaja-asiamies ei käsittele yksityisten henkilöiden välisiä kaupan ongelmatilanteita. Näin ollen myöskään Kuluttajariitalautakunta (KRIL) ei käsittele yksityishenkilöiden välisiä riitoja. Riita-asiassa, joka ei muutoin ratkea, joudutaan siis aina käräjäoikeuteen. Jos ostat välitysliikkeen välittämän asunnon, voit turvautua kuluttaja-asiamieheen ja maksuttomaan apuun. Tätä ei useinkaan muisteta tai tiedetä.

Kuluttajansuojalain ensimmäisen luvun 1 § sanoo: ”Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille.”

Kiinteistönvälittäjän velvollisuuksia

Kiinteistönvälittäjän on huolehdittava molempien, sekä ostajan että myyjän edusta. Lisäksi hänen on noudatettava hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälittäjälle on asetettu tiettyjä velvollisuuksia, kuten selonotto-, tiedonanto- sekä huolellisuusvelvollisuus. Ammatinharjoittamista koskevat monet lait. Tärkeimpinä asuntokauppalaki, maakaari, kuluttajansuojalaki, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä, asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista jne. Monet muutkin lait ja asetukset määrittelevät tapauskohtaisesti välittäjän toimintaa. Tällaisia edellä mainittuja velvollisuuksia ei yksityisellä myyjällä ole.

Selonottovelvollisuus

Kiinteistönvälittäjän on selvitettävä myytävästä kohteesta vähimmäistiedot. Voit yhtä hyvin ostajana vaatia ainakin näitä yksinmyyjältä tai sitten joudut itse selvittämään nämä: Asunto-osakkeesta isännöitsijäntodistus, yhtiöjärjestys, energiatodistus, tehdyt korjaukset ja korjaussuunnitelma, yhtiön tasekirja kokonaisuudessaan ja tiedot huoneistoon tehdyistä muutostöistä.  Kiinteistöstä haluat nähdä ainakin lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteriotteen, rasitustodistuksen, energiatodistuksen, asemakaavaotteen ja tonttikartan. Kiinteistönvälittäjällä vähintäänkin nämä asiakirjat tulee olla aina esittää.

Tiedonantovelvollisuus

Tämä tarkoittaa 1) kohteen asiakirjoja 2) myyjältä saatuja tietoja 3) välittäjän omia havaintoja. Toki rehellinen yksinmyyjä kertoo sinulle kaiken mitä hän tietää. Kiinteistönvälittäjän velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin sellaisenkin tiedon antaminen ostajille, joka on mahdollisesti epäedullista myyjälle. Ylipäätään kaikki merkityksellinen tulee ostajalle kertoa. Kaikki mikä saattaa vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Jos kiinteistönvälittäjällä herää vain epäilys, että jokin ei tiedoissa täsmää tai jokin asia on puutteellinen, hänelle syntyy korostettu selonottovelvollisuus. Tällöin kiinteistönvälittäjän on oikaistava virheellinen tieto tai täydennettävä puutteellinen tieto.

Kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen ulottuu sekä kaupantekoon että sen jälkeiseen aikaan.

Asiallisella välittäjällä on asialliset kauppakirjat jokaiseen erilaiseen kaupantekotapaukseen. Jos ostat asunnon tai kiinteistön yksinmyyjältä, tulee sinun muistaa huolehtia varainsiirtoveron maksu heti kaupanteon jälkeen (tai tietää milloin siitä saa vapautuksen). Ostajan rahoitusneuvoja voi luultavasti tässä asiassa auttaa. Varainsiirtovero on 2% asunto-osakkeesta ja 4% kiinteistöstä. Osakekirja tulee huolehtia siirtomerkintöineen. Kiinteistön kohdalla on muistettava tehdä lisäksi lainhuuto 6 kk:n sisällä kaupoista. Kaupan jälkeen voi tulla jotain kysymyksiä molemmilla osapuolilla mieleen ja tällöin kiinteistönvälittäjä voi suurella todennäköisyydellä auttaa.

Yhteenvetona voisi sanoa, että yksinmyyjä ei välttämättä tule ajatelleeksi kaikkea mitä välittäjän on ammattinsa vaatimusten takia välttämätöntä ajatella ja muistaa. Eikä ostaja osaa kaikkea ehkä kysellä tai selvittää. Välittäjän vastuu on suuri. Esimerkiksi huoneistossa tehdyistä muutostöistä saattaa välittäjä saada helpommin tarkemman selon kuin omistaja. Tällaisia ovat esimerkiksi seinien siirrot, lisätyt tai poistetut saunat ja märkätilaremontit jne. Taitava välittäjä osaa myös neuvoa erikoistapauksissa, vaikkapa verotus- ja perintöasioissa tai suositella useampaa asiallista kuntotarkastuksen tekijää. Yleensä kokenut välittäjä on siis paikallaan. Välittäjällä on paljonkin velvollisuuksia, yksinmyyjällä ei juuri mitään. Toisaalta esimerkiksi uudehkoa asunto-sakehuoneistoa, jos siinä ei mitään ihmeellistä ole, ei ole kovin turvatonta ostaa yksityiseltä myyjältäkään.

 

Lähteet: kuluttajariita.fi, kuluttajansuojalaki, Kiinteistönvälityslainsäädäntö, KVKL:n Hyvä välitystapa

Lisää tietoa Asunnon osto-oppaasta.

Asunnon ostaminen on elämän suurin sijoitus, jota ei kannata tehdä pelkällä tunteella tai liian heppoisin perustein. Saatat nimittäin joutua tinkimään jostain muusta, mikäli jätät asuntolainan kilpailuttamatta tai maksat asunnosta ylihinnan. Asunnon ja taloyhtiön tutkimatta jättäminen taas voi tuottaa ongelmia tulevaisuudessa. Lue neljä yleisintä virhettä, jotka asunnonostaja tekee, ja vältä ne vinkeillämme.

1. Asuntolaina jää kilpailuttamatta
 

Asuntolaina kannattaa aina kilpailuttaa sen sijaan, että lainan hakisi pankista, jossa on tottunut asioimaan. Eri pankkien välillä on merkittäviä eroja lainaehdoissa ja esimerkiksi asuntolainan korosta voi olla mahdollista tinkiä kymmenyksiä pois, mikä tuo lainan koosta ja pituudesta riippuen jopa tuhansien eurojen säästön laina-aikana. 

Pelkkään koron marginaaliin ei kuitenkaan kannata keskittyä, sillä halvimman marginaalin tarjoavassa pankissa saatetaan edellyttää myös muiden pankkituotteiden, kuten lainaturvan tai korkosuojan ostoa. Tarkastele siis lainan kokonaiskustannuksia ja huomioi kaikki reunaehdot lainatarjousta valitessasi. 


2. Asunto ostetaan ylihintaan
 

Asuntokaupoilla tunteen ei kannata antaa liikaa vaikuttaa ostopäätökseen, ettei asunnosta tule maksaneeksi ylihintaa esimerkiksi asunnon kuntoon, kokoon tai sijaintiin nähden. Ostotarjousta miettiessä asunnon pyyntihintaa kannata verrata alueen tai kaupunginosan vastaavankokoisten asuntojen toteutuneisiin kauppahintoihin

Suosituista asunnoista pääkaupunkiseudulla voi joutua tarjoamaan yli pyyntihinnan, mutta useimmiten hinnassa on tinkimisvaraa 5-10 prosenttia. Olennaisinta on tutustua alueen ja vastaavien asuntojen hintatasoon riittävän syvällisesti.


3. Asunnon kunto jää tutkimatta
 

Ostettava asunto pitää aina tutkia huolellisesti, sillä jälkikäteen et voi vaatia korvausta vioista, jotka olisit voinut omin silmin huomata esittelyssä. Mattojen alle ja kaappien sisään kurkkimisen lisäksi kannattaa perehtyä rakennuksen kuntotarkastusraportteihin. 

Selvitä, onko kuntoarvio pintapuolinen vai onko asunnon rakenteetkin tutkittu. Mikäli kuntoarviota ei ole, kannattaa sen teettämisestä sopia yhdessä myyjän kanssa. Huomaa varsinkin vanhempien talojen kohdalla, että osan kosteusvaurioista voi löytää vain rakenteita avaamalla. 


4. Taloyhtiön tulevia remontteja ei arvioida
 

Jos olet ostamassa asunto-osaketta esimerkiksi kerros- tai rivitalosta, tutustu huolellisesti taloyhtiön kunnossapitosuunnitelmaan, joka kertoo seuraavien viiden vuoden korjaustarpeet. Arvioi, onko taloyhtiöön tulossa lähiaikoina esimerkiksi kallis putki- tai julkisivuremontti ja kysele tarvittaessa lisätietoja isännöitsijältä. Pahimmassa tapauksessa huomioimatta jäänyt korjausvelka voi tuoda niin suuria lisäkustannuksia, että asunnon joutuu myymään pois.

Nämä neljä asiaa huomioimalla pääset jo melko pitkälle asuntokaupoilla. Tarkemmat ohjeet ja paljon lisää vinkkejä löydät Asunnonostajan oppaastamme.
 

Ostotarjouksen tekeminen on asuntokaupan jännittävin vaihe – uuden kodin osto on vain muutaman askeleen päässä. Jotta kaupat syntyvät, pitää omat näkemykset asunnon hinnasta ja kaupan ehdoista saada kohtaamaan myyjän ajatusten kanssa. Lue kätevät vinkit ja onnistu viemään tarjousprosessi sujuvasti maaliin saakka!


1. Tee taustatutkimusta ennen tarjousta
 

Ennen ostotarjouksen tekemistä kannattaa tutustua huolellisesti niin asunnon asiakirjoihin kuin asuinalueen hintatasoonkin. Selvitä ainakin asunnon kunto, hoitovastikkeen suuruus sekä taloyhtiön tulevat remontit. Jos tiedossa on esimerkiksi putki- tai julkisivuremontti, voi edullinen asunto muuttua lisäkustannusten myötä paljon kalliimmaksi. Lisäksi on hyvä tutkia, millaisilla hinnoilla vastaavankokoisia asuntoja on aiemmin myyty samalta alueelta, jotta vältät maksamasta ylihintaa. 


2. Käytä aikaa tarjoamasi hinnan määrittelyyn
 

Asunnosta tarjottavan hinnan määrittelyyn ei ole yhtä oikeaa tapaa. Jos pyydettävä hinta on kohtuullinen ja asunnolla on paljon kysyntää, myyjä ei välttämättä suostu tinkimään pyyntihinnastaan. Välillä esimerkiksi pienet asunnot pääkaupunkiseudulla voivat olla niin suosittuja, että ostotarjousta joutuu korottamaan yli pyyntihinnan. 

Mikäli asuntokaupassa on välittäjä mukana, kannattaa kysellä, kuinka moni muu asunnosta on ollut kiinnostunut. Jos asunnolla ei ole vaikkapa sijaintinsa vuoksi paljoa kysyntää, voi ostotarjouksen tehdä aluksi 5–10 prosenttia alle pyyntihinnan.

Huomioi, että myyntihinta on kauppahinta, jonka maksat myyjälle. Velaton hinta taas on kauppahinta, johon on lisätty myytävien osakkeiden osuus taloyhtiön yhteisestä velasta. Mikäli taloyhtiöllä on velkaa, voit yleensä valita, lyhennätkö yhtiölainaa kuukausittain rahoitusvastikkeena vai maksatko oman osuutesi yhtiön lainasta kerralla pois.


3. Kirjaa ehdot selkeästi näkyviin
 

Ostotarjous on aina sitova ja sen perumisesta voi joutua maksamaan joko tarjouksessa etukäteen määritellyn sopimussakon tai käsirahan. Mikäli kaupan toteutuminen on syystä tai toisesta kuitenkin epävarmaa, voit kirjata tarjoukseen purkavan ehdon. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulla ei ole vielä lainalupausta, etkä ole varma, saatko pankista riittävästi asuntolainaa tyydyttävin ehdoin.
  • Haluat teettää asuntoon esimerkiksi kosteuskartoituksen, jonka tulokset voivat vaikuttaa kauppaan.
  • Et ole vielä myynyt entistä asuntoasi ja kaupan toteutuminen riippuu siitä, saatko asunnon myytyä sovittuun päivään mennessä.


4. Toimita tarjous kirjallisena
 

Ostotarjous kannattaa laatia kirjallisena, sillä suullinen sopimus on aina epävarma. Tarjouksen voi toimittaa vapaamuotoisena esimerkiksi sähköpostitse ja siitä tulee käydä ilmi seuraavat seikat: kaupan kohde, kauppahinta, omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen, kaupantekopäivä, myyjän ja ostajan henkilötiedot sekä muut mahdolliset ehdot. 

Oleellinen tieto on myös tarjouksen voimassaoloaika, jonka puitteissa myyjän tulee joko hyväksyä tai hylätä tarjous. Tyypillisesti ostotarjous on voimassa vain muutaman päivän ajan. 


5. Ole nopea!
 

Asuntokaupoilla nopeus on usein valttia. Jos asuntonäytössä kolahtaa, älä jää miettimään ostotarjouksen tekemistä liian pitkäksi aikaa, ettei suosikkikohteesi lipeä käsistäsi. Nopeimmillaan kaupat lyödään lukkoon jopa vuorokauden sisällä.

Asunnon osto-oppaasta saat tarkempaa tietoa muun muassa asuntoesittelyyn valmistautumisesta, asunnon asiakirjoihin tutustumisesta ja kaupan solmimisesta pankissa.