Välityspalkkio on luonnollisesti asunnonostajalle tärkeä tekijä kiinteistönvälittäjää valitessa. Välittäjää ei kuitenkaan kannata valita pelkästään palkkion edullisuuden vuoksi. Sen sijaan kannattaa keskittyä etsimään hyvä välittäjä, joka pyrkii saamaan asunnostasi parhaan mahdollisen myyntihinnan. Mutta mistä hyvän välittäjän tunnistaa? Lue vinkit ja löydä oikea välittäjä asunnollesi!

 

Hyvällä välittäjällä on kattavasti tietoa asuntomarkkinoiden nykytilanteesta sekä laaja tietämys asuinalueestasi. Hän osaa perustella antamansa hinta-arvion sekä esitellä markkinointitoimenpiteet, joita asunnon myynnissä tullaan käyttämään. Yleensä välittäjän oma palkkio on tietty prosenttiosuus asunnon myyntihinnasta ja palkkion suuruus vaihtelee yhdestä neljään prosenttiin. Kalliiltakin kuulostava välittäjä voi osoittautua parhaaksi vaihtoehdoksi hyvien neuvottelutaitojensa, laajan ostajaverkostonsa sekä monipuolisten markkinointisuunnitelmiensa ansiosta.

 

Koulutus antaa kuvaa ammattitaidosta

 

Kiinteistönvälittäjiä vertaillessa myös koulutustaustaan kannattaa kiinnittää huomiota. Alalla toimivien välittäjien koulutustausta on kirjava – kuka tahansa voi myydä asuntoja myyntineuvottelijana, mutta laillistetuksi kiinteistönvälittäjäksi pääsee vain tutkinnon suoritettuaan. Vaikkei koulutus vielä takaakaan myyntitaitoja, on tutkinnon omaavalla välittäjällä hallussaan ainakin asunnon myynnin perusasiat, alan toimintatavat sekä lainsäädäntö. 

 

Yleisimmät alan tutkinnot ovat:

 • LKV – Laillistettu kiinteistönvälittäjä
  Henkilö on suorittanut Keskuskauppakamarin laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon. Tutkinto on edellytys välitysliikkeen tai välitysliikkeen toimipaikan johtajalle. Nimikkeen käyttöä valvovat Aluehallintovirastot. 

 • YKV – Ylempi kiinteistönvälittäjän tutkinto
  Syventää kokeneiden välittäjien osaamista ja antaa valmiuksia toimia alalla johtotehtävissä.

 • KED – Kiinteistöedustajan tutkinto
  Antaa suorittajalleen perusvalmiudet toimia kiinteistöedustajana kiinteistönvälitysliikkeessä ja alalla yleensä. 

 • KiAT – Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto
  Niin sanottu näyttötutkinto, jossa tutkinnon suorittajan osaaminen todetaan näyttötilaisuuksissa työpaikalla välitysliikkeessä. Tutkinnon suorittamiseen vaaditut taidot ja osaaminen hankitaan työssä oppimalla ja tutkintoon valmistavassa koulutuksessa. Tutkinto valmistaa myös LKV-tutkintoa varten.


Kilpailuta, kysy ja kutsu kylään

 

Välittäjän etsintä kannattaa aloittaa kilpailuttamisesta. Täytä Oikotien palveluun myytävän asunnon perustiedot ja saat automaattisesti tarjouksia naapurustosi pätevimmiltä välittäjiltä. Ennen lopullista valintaa välittäjiä kannattaa kutsua käymään asunnossasi. Vierailu ei vielä sido sinua mihinkään, vaan saat realistisia arvioita asunnon kunnosta ja mahdollisesta myyntihinnasta sekä ennakkotiedot välityspalkkion suuruudesta. Pystyt näin helpommin vertailemaan eri välittäjiä keskenään ja saat mahdollisesti paremman käsityksen siitä, kuka sopisi myymään asuntoasi. 

Mikäli välittäjän valinta tuntuu hankalalta, anna henkilön luonteen ja persoonan sinetöidä valintasi. On tärkeää, että tulet hyvin toimeen välittäjäsi kanssa ja teillä on yhteisymmärrys myytävästä asunnosta. Hyvä välittäjä on aidosti kiinnostunut tilanteestasi, kuuntelee ja kyselee, eikä vain pidä ulkoa harjoiteltua markkinointipuhetta.

 

Kysy välittäjältä ainakin nämä:

 1. Millainen koulutus välittäjällä on? Kuinka kauan hän on työskennellyt alalla?
 2. Millaisen myyntihinnan välittäjä arvioi asunnollesi? Mihin arvio perustuu?
 3. Tunteeko välittäjä asuinalueesi? Onko hän myynyt sieltä aiemmin asuntoja?
 4. Miten välittäjä aikoo markkinoida asuntoa? Aikooko hän ilmoittaa siitä esimerkiksi sanomalehdissä, välitysliikkeen verkkosivuilla tai muissa kanavissa? 
 5. Millainen ostajaverkosto välittäjällä on valmiina? Onko hänellä jo tiedossaan potentiaalisia ostajaehdokkaita?
 6. Onko välittäjä aktiivinen ja motivoitunut myymään asuntosi? Aikooko hän järjestää useita asuntonäyttöjä?

Päädytpä lopulta myymään asuntosi itse tai välittäjän avustuksella, katso parhaat vinkit asunnon myyntioppaastamme.

 

Asunnon myynti ja siinä onnistuminen voivat joskus olla monen tekijän summa. Asunnon myynnissä on kaksi keskeistä muuttujaa, jotka vaikuttavat siihen, miten asunnon myynnissä käy.

Asunnon myyntihinta

Asuntokaupassa luonnollisesti hinta merkitsee paljon. Kysynnän ja tarjonnan laki määrää, ja kaupat toteutuvat, kun ostajan ja myyjän näkemykset hinnasta kohtaavat. Asunnon myyntihintaan vaikuttaa moni asia, joista keskeisiä ovat muun muassa asunnon sijainti, koko, kunto ja mahdolliset tulevat remontit.

Alueen markkinatilanne. Asuntokaupassa puhutaan usein markkinahinnasta. Asuinalueen tämän hetkinen markkinatilanne ja alueen toteutuneet myyntihinnat luovat pohjan asunnon myyntihinnan arvioinnille.

Asunnon oikean myyntihinnan määrittäminen ei kuitenkaan ole näin yksinkertaista. Ensinnäkin toteutuneiden asuntokauppojen tilastoinnin haasteena on reaaliaikaisuuden puute – luvut laahaavat useamman kuukauden jäljessä.

Toisekseen toteutuneiden asuntokauppojen tilastoinnissa esitettävät asuntotiedot ovat hyvin suppeat. Asunnot ovat aina yksilöitä, joten johtopäätösten tekeminen voi olla vaikeaa.

Kolmanneksi monilla alueilla toteutuneiden kauppojen määrä voi olla vuositasollakin hyvin pieni, jolloin alueen oikeasta hintatasosta voi olla vaikeaa saada vedenpitävää arviota.

Datan käyttö asunnon hinnoittelussa

Yhdistelemällä eri tietolähteistä saatavaa tietoa voidaan asunnosta tehdä entistä tarkempi ja automatisoidumpi hinnan arviointi. Esimerkiksi Kodit.io käyttää hinta-arviolaskennan taustalla lukuisia tietolähteitä sekä tuhansia eri datapisteitä. Mitä laajempaa asuntomarkkinadataa on käytettävissä, sitä ajantasaisemman hinnan asunnolle pystyy määrittämään.

Asunnon myyntiaika

Asunnon myynti- tai markkinointiajalla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon aikaa kuluu asunnon myynnin aloittamisesta asunnon ostotarjouksen hyväksymiseen. Myyntiaika ilmoitetaan useimmiten päivissä.

Asunnon myyntiaika on kriittinen tekijä kahdesta syystä:

 1. Mitä pidempään asunto on myynnissä, sitä todennäköisemmin sen markkinahinta laskee. Asunnon myyntiin liittyy myös psykologiaa – kun potentiaaliset ostajat etsivät asuntoa alueeltasi, pohtivat he syitä, miksi asuntosi ei ole aiemmin mennyt kaupaksi.
 2. Aika on rahaa. Asunnon keskimääräinen markkinointiaika pääkaupunkiseudulla vuonna 2017 oli yli 60 päivää. Useimmiten tämä tarkoittaa sitä, että uuden kodin löytäminen lykkääntyy ja joudut käyttämään paljon omaa vapaa-aikaasi nykyisen asuntosi myyntiprosessiin.


Asunnon hintapyyntö vs toteutunut myyntihinta ajan kuluessa, Myyrmäki
 
Asunnon hintapyyntö vs toteutunut myyntihinta ajan kuluessa, Oulunkylä
 
Asunnon hintapyyntö vs toteutunut myyntihinta ajan kuluessa, Tuomarila

Asunnon myynti ja oma ajankäyttö

Jos myyt asuntoa itse, joudut käyttämään asunnon myyntiin paljon vapaa-aikaasi – ja asunnon myyntiajan pidentyessä vielä entistä enemmän. Oletko huomioinut asunnon myyntiin käyttämäsi ajan laskelmissa? Syytä olisi. Jos lasket yhteen asunnon myynnin valmisteluun, asuntonäyttöjen järjestämiseen ja yhteydenpitoon kuluneen ajan, puhutaan kymmenistä tunneista, jotka ovat suoraan pois vapaa-ajastasi.

Tasapaino on kaiken a ja o

Asunnon myyntihinta ja myyntiaika vaikuttavat toisiinsa. Jos asunnon myyntihinta asetetaan heti alussa oikealle tasolle, menee asunto kaupaksi yleensä myös nopeammin. Jos hinnoittelet asuntosi yläkanttiin ”toivotaan, toivotaan” -asenteella, päädyt todennäköisesti myymään asuntosi pitkän odottelun jälkeen toivottua alemmalla hinnalla ja häviät rahaa.

Oikea hinta ja lyhyt myyntiaika samassa paketissa

Konseptimme perustuu siihen, että tarjoamme asunnon myyjälle markkinahinnan hänen asunnostaan ja teemme kaupat nopeasti. Tällä tavalla myyjän ei tarvitse viettää unettomia öitä pohtiessaan, tuleeko seuraavaan asuntonäyttöön kävijöitä tai kuinka pitkään asunnon pitää olla myynnissä ennen kuin se menee kaupaksi. 

Myymällä asuntosi Kodit.io:lle voit keskittyä uuden kodin etsimiseen ja hankkimiseen. Pyydä tarjous asunnostasi meiltä – voit halutessasi pidentää tarjouksen voimassaoloaikaa kahdeksaan viikkoon. 

Ota ensimmäinen askel kohti uutta kotiasi ja tee maksuton hinta-arvio asunnostasi

Asuntojen myyntiajat vaihtelevat parista viikosta useaan kuukauteen ja jopa vuosiin. Mikäli asunto ei tunnu millään menevän kaupaksi, syy voi löytyä esimerkiksi liian korkeasta hintapyynnöstä tai epäselvästä myynti-ilmoituksesta. Tutustu yleisimpiin asuntokaupoilla tehtäviin harha-askeliin ja nopeuta kotisi myyntiä näillä vinkeillä. 

 

1. Pitäisikö hintapyyntö tarkistaa?

 

Liian korkea hintapyyntö on yksi yleisimmistä syistä asunnon myyntiajan pidentymiseen. Se saattaa rajata kiinnostuneita ostajaehdokkaita ulkopuolelle heti myynti-ilmoituksen ilmestyttyä, eikä kiinnostuksen herättäminen ajan kuluessa onnistu enää helposti uutuusarvon kadottua. Jos myyt asuntoasi itse, älä anna tunnearvon hämätä, vaan pyri arvioimaan asunnon hinta mahdollisimman todenmukaisesti. 

Hintaan vaikuttavat muun muassa asunnon kunto, alueen yleinen hintataso sekä asuntomarkkinoiden tilanne. Apua asunnon arvon määritykseen saat Asuntojen hintatiedot -palvelusta, jossa voit tarkastella alueesi toteutuneita kauppahintoja viimeisen 12 kuukauden ajalta. Lisäksi hinta-arvioita kannattaa pyytää ammattilaisilta. Vaikkei välitysfirmaa palkkaisikaan hoitamaan asunnon myyntiä, välittäjät tarjoavat usein suullisia hinta-arvioita ilmaiseksi.


2. Huolella laadittu myynti-ilmoitus houkuttelee

 

Myynti-ilmoituksen tarkoituksena on innostaa potentiaalisia ostajia tutustumaan myytävään asuntoon tarkemmin. Huonolaatuiset kuvat, kirjoitusvirheet sekä niukkasanainen teksti saavat ostajan innostuksen laantumaan jo alkumetreillä, eikä asuntonäyttöön vaivauduta lisätietojen toivossa. Myös ilmoituksen iällä on merkitystä, sillä kuukaudesta toiseen myynnissä ollut asunto herättää helposti epäilyksiä ongelmista. 

Laadi houkutteleva myynti-ilmoitus huolella, asunnon hyviä ominaisuuksia korostaen. Ilmoituksesta tulee löytyä kaikki oleelliset perustiedot niin asunnosta, remonteista kuin taloyhtiöstäkin. Asuntoilmoituksen laittaminen ”lepäämään” tietyn ajan kuluttua saattaa olla paikallaan, mikäli asunto ei tunnu menevän kaupaksi. Asuntoilmoitus kannattaa tauon jälkeen palauttaa uusien, laadukkaampien kuvien ja paremman tekstin kera. 


3. Auta asuntosi erottumaan asuntoviidakossa

 

Hyväkin myynti-ilmoitus voi hukkua helposti massaan, mikäli tarjontaa on paljon. Jotta useampi ostajaehdokas löytäisi asuntosi, kannattaa ilmoitukselle ostaa lisänäkyvyyttä. Oikotiellä saat kertamaksulla ilmoituksesi näkymään korostettuna hakutuloksissa ja vahtiviesteissä kolmen vuorokauden ajaksi. Ostaessasi jo julkaistulle ilmoitukselle korostuksen, nousee kohteesi toistaiseksi hakutuloslistan kärkeen ja siitä lähetetään uudet ilmoitusvahtiviestit asunnon etsijöille. 

Lisäksi voit tehostaa asuntosi markkinointia Helsingin Sanomien ja Oikotien yhdistelmäilmoituksella – muutamalla napin painalluksella voit luoda myynti-ilmoituksestasi lehti-ilmoituksen. Yhdistelmäilmoitus on tutkitusti tehokas: sillä tavoitat jopa 71% asuntoilmoittelua seuraavista.

 

4. Ensivaikutelma ratkaisee

 

Ensivaikutelma on ratkaiseva myös asuntoa myytäessä. Mikäli ostaja kiinnittää asuntonäytössä huomiota vain ahtaaseen eteiseen, sotkuiseen keittiöön tai epämiellyttävään hajuun, jäävät asunnon parhaat puolet huomaamatta. Ostotarjousta ei haluta tehdä asunnosta, joka on hankala kuvitella omaksi kodiksi. Kannattaa muistaa, että ostaja ostaa myös unelman siitä, miltä omassa kodissa voisi näyttää. Mielikuvat ovat siis tärkeitä. 

Asuntonäyttöön kannattaa valmistautua tekemällä kotiin arkisiivousta huomattavasti perusteellisempi suursiivous. Karsi näkyvistä ylimääräiset tavarat, pese ikkunat, piilota repsottavat johdot ja tuuleta asunto huolella. Ostajat arvostavat avaraa, valoisaa ja yleisilmeeltään viihtyisää asuntoa.


5. Unohda kiire, mikäli myyt asuntosi itse 

 

Asunto kannattaa myydä itse vain, jos siihen on kunnolla aikaa ja energiaa. Jos et ehdi selvitellä sopivaa myyntihintaa, laatia erottuvaa myynti-ilmoitusta sekä järjestää aktiivisesti asuntonäyttöjä, voi kiinteistönvälittäjän hankkiminen olla järkevää. Välittäjän myymänä kohde voi myös mennä nopeammin kaupaksi, sillä ostajat kokevat asioimisen turvallisemmaksi. Lisäksi alueen tuntevalla välittäjällä voi olla jo valmiiksi tiedossa potentiaalisia ostajaehdokkaita. 

Välittäjien kilpailuttaminen onnistuu nopeasti Oikotien kautta. Täytä palveluun myytävän asunnon perustiedot ja saat automaattisesti tarjouksia naapurustosi pätevimmiltä välittäjiltä. Mikäli taas haluat kokeilla aluksi asunnon myymistä itse, saat Oikotieltä ilmoituksellesi takuun – jos asunto ei mene kaupaksi ja haluat kääntyä ilmoitustakuuvälittäjän puoleen, ilmoituksen hinta palautetaan sinulle. 

Myytpä asunnon itse tai välittäjän avustuksella, katso lisää vinkkejä asunnon myyntioppaastamme.