Asuntokauppa on vilkastunut

Vanhoja asuntoja myytiin huhtikuussa 2016 kaikkiaan 4,3 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Käytettyjen omakotitalojen kauppa on myös lähtenyt kasvuun monen huonon vuoden jälkeen.
Käytettyjä omakotitaloja myytiin huhtikuussa 2016 5 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.
Niin ikään vanhoja rivitaloasuntoja myytiin peräti 7,5 % enemmän kuin viime vuonna.

Myös osakeasuntojen hinnat ovat nousseet. Maaliskuusta huhtikuuhun hinnat nousivat koko maassa
2,1 %. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 4,7 % kun taas muualla Suomessa hinnat laskivat 0,2 %.
Vuoden 2015 huhtikuuhun verrattuna hinnat nousivat koko maassa 1,7 %. Pääkaupunkiseudulla 3,3 % ja muualla Suomessa 0,3 %.

Asuntokaupan, kuten myös kiinteistönvälitysalan aallonpohja saavutettiin vuonna 2014. Jo vuosi 2015 oli parempi kauppavuosi ja myös kiinteistönvälitysalan henkilöstömäärä lähti kasvuun ensimmäisen kerran vuoden 2011 jälkeen. Myös kiinteistönvälitysalan yhteenlaskettu liikevaihto nousi merkittävästi jo vuonna 2015.

Elämäntilanteet vaikuttavat asumisen tarpeisiin

Asumisen tarpeet ovat vahvasti sidoksissa elämäntilanteen muutoksiin. Normaalit elämän tapahtumat, kuten avo-/avioliitot, lasten syntymät, avioerot, lasten kotoa muuttamiset ja työpaikkakunnan vaihtumiset
vaikuttavat aina myös asumisen tarpeisiin joko tilatarpeen tai asumisalueen osalta. Elämäntilanteet eivät
juuri ole suhdanneriippuvaisia. Tarpeita syntyy olipa sitten noususuhdanne tai laskusuhdanne.

Heikko taloudellinen tilanne ja erityisesti pelko oman työpaikan menettämisestä viivästyttävät kuitenkin
päätöksiä ja synnyttävät tarpeet patoutuvat. Pienetkin positiiviset uutiset talouden kehityksestä ja erityisesti työttömien määrän lieväkin positiivinen kehitys laukaisevat patoutunutta asunnonvaihtotarvetta ja vauhdittavat näin asuntokauppaa.

Suomen taloudessa on orastavia kasvun merkkejä

Huhtikuussa 2016 Suomen bruttokansantuote on kasvanut 0,4 %  edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan
verrattuna. Niin ikään työttömyyden kasvu näyttää nyt pysähtyneen. Työttömyysaste oli huhtikuussa 9,8 %  eli 0,5 % alempi kuin edellisenä vuonna.
Erityisen positiivista kehitys on autokaupassa. Uusien henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on kasvanut tammi-huhtikuussa 2016 13,5 %  edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Lähteet: Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto (KVKL), KVKL Hintaseuranpalvelu, Autoalan Keskusliitto (AKL), Findikaattori, Valtioneuvoston kanslia, Tilastokeskus, Suomen Virallinen tilasto, osakeasuntojen hinnat verkkojulkaisu