Oikotie Asunnot ja PDX valmistautuvat asuntokaupan digitalisaatioon

Ensi vuoden alussa Suomessa tapahtuu iso digiloikka. Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan 1.1.2019 alkaen digitaalisesti huoneistotieto-järjestelmään ja jo perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tietojen siirto järjestelmään käynnistyy 1.5.2019.

Tavoitteena on, että kaikkien asunto-osakeyhtiön tiedot ovat järjestelmässä vuoden 2022 loppuun mennessä. Näin luodaan edellytykset sille, että asunto-osakkeiden kaupassa pystytään toimimaan täysin digitaalisesti.

Suomen asuntokaupan digitalisaatio on myös kansainvälisesti katsoen ainutlaatuista. Kiinnostus sitä kohtaan on suurta ja aika on kypsä digitaaliseen asunto-osakekauppaan siirtymiseen. Oikotie ja PDX ovat innolla mukana auttamassa välittäjiä ja rakennuttajia uudenlaisessa tavassa toimia. “Miten määritellään uudelleen se juhlallinen hetki, joka asuntokauppojen solmimiseen liittyy? Kakkukahvit pankkikonttorilla kuuluvat menneisyyteen, mutta kenties välittäjä tekee jatkossa yhdessä ostajan kanssa esimerkiksi uuden kodin katselmuksen, Oikotie Asuntojen johtaja
Katri Tenström toteaa. “Asuntokaupan digitalisoituessa pidämme huolta siitä, että Oikotien ja kiinteistövälitysjärjestelmä PDX:n valmiudet ovat ajan tasalla.”

Mistä on kyse asuntokaupan digitalisaatiossa?

Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan 1.1.2019 alkaen huoneistotietojärjestelmään. Tätä ennen perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tietojen siirto järjestelmään alkaa 1.5.
Huoneistotietojärjestelmää rakentaa Maanmittauslaitos yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.
Uusi osakehuoneistorekisteri parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen sekä niiden omistaja- ja panttaustietojen saatavuutta ja luotettavuutta.
Huoneistotietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö on juuri hyväksytty eduskunnan käsittelyssä.
Huoneistotietojärjelmän käyttöönotto luo edellytykset digitaaliseen asunto-osakkeiden kauppaan.

Varmista, että työkalusi ovat ajan tasalla sähköisen asuntokaupan myötä.

Kysy lisää PDX:stä.