Mitä sähköisestä asuntokaupasta tulee tietää kesällä 2019?

Sähköinen asuntokauppa puhututtaa kiinteistönvälitysalalla ympäri Suomea. Moni kiinteistövälittäjä odottaa innoissaan sen uusia mahdollisuuksia, toiset suhtautuvat siihen hieman epäillen. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä sähköinen asuntokauppa tarkoittaa ja mitä siitä tulee tietää.

Uusi mahdollisuus tuottaa lisäarvoa asiakkaalle

Asunnon osto on monelle ainutlaatuinen ja tunteita herättävä hetki. Sähköisen asuntokaupan myötä asuntokauppa ei ole enää kiinni pankkien aikatauluista ja sähköisen asioinnin avulla myös ne kaupat, joissa osapuolet asuvat kaukana toisistaan hoituvat helpommin. Sähköinen asuntokauppa tuokin kiinteistönvälittäjälle uusia mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Kun kaupanteko siirtyy pois pankista, on kiinteistönvälittäjällä mahdollisuus luoda oma, ikimuistoinen konsepti asuntokauppojen solmimisen ympärille ja erottautua kilpailijoista.

Kiinteistönvälittäjälle tuntuvin hyöty sähköisessä asuntokaupassa on ajankäytön tehostuminen. Me Oikotiellä ja PDX:llä näemme sähköisen asuntokaupan kaupantekohetkeä laajempana kokonaisuutena. Meidän tavoitteemme on automatisoida asuntokaupan eri vaiheet, jolloin päivittäisiin rutiineihin käytettävä aika vähenee ja aikaa jää enemmän sille tärkeimmälle eli asiakkaalle. Syksyllä uudistuva PDX tuo uusia ratkaisuja ajankäytön haasteisiin.

 

”Asuntokauppa ei ole enää kiinni pankkien aikatauluista ja sähköisen asioinnin avulla myös kaupat, joissa osapuolet ovat kaukana toisistaan, hoituvat helpommin. ”

 

Mitä on sähköinen osakekauppa?

Sähköinen osakekauppa on mahdollinen siinä vaiheessa, kun osakeluettelo ja osakekirja on siirretty sähköiseen muotoon. Maanmittauslaitos ylläpitää Huoneistotietojärjestelmää, johon tiedot tallennetaan. 1.1.2019 jälkeen perustettujen taloyhtiöiden osakeluettelot ja sähköiset omistusmerkinnät on jo perustettu Huoneistotietojärjestelmään. Vanhemmat taloyhtiöt toimittavat osakeluettelonsa Maanmittauslaitokselle 1.5.2019–31.12.2022 isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan toimesta. Sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu otetaan käyttöön lokakuussa 2019. Siihen asti Maanmittauslaitos ottaa tietoja vastaan manuaalisesti.

Kun osakeluettelo on muutettu sähköiseksi, paperinen osakekirja muunnetaan sähköiseksi omistusmerkinnäksi joko osakkaan pyynnöstä tai pakottavasti, jos panttaukseen tai omistukseen tehdään muutoksia. Osakekirjan sähköistämiselle ei ole velvoittavaa takarajaa ainakaan toistaiseksi. Siihen, että molemmat, sekä osakeluettelo että omistusmerkintä (ent. osakekirja), ovat sähköisessä muodossa, on pitkä siirtymäaika.

 

Seuraa sähköisen asuntokaupan etenemistä

Näiltä sivuilta voit seurata sähköisen asuntokaupan etenemistä ja tarkistaa tärkeitä päivämääriä:

mml.fi – Maanmittauslaitos muun muassa ylläpitää kiinteistöjen ja osakehuoneistojen tietoja, huolehtii omistusoikeuksien rekisteröinneistä ja kiinnityksistä.

osakehuoneistorekisteri.fi – Uusi huoneistotietojärjestelmä parantaa asuinhuoneistoja koskevien tietojen ja omistajamerkintöjen saatavuutta ja luotettavuutta, sillä siinä tiedot huoneistojen ominaisuuksista, omistuksista ja hallintaoikeuksista ovat sähköisessä muodossa.

Näiltä kahdelta sivuilta voit seurata sähköisen asuntokaupan etenemistä ja tarkistaa tärkeitä päivämääriä.