Selvitä ainakin nämä ennen kuin lähdet mökkikaupoille

Tutki jo ennen näyttöä mökin taustat sekä pyydä välittäjältä tai myyjältä kiinteistöpaperit ja –kartat.

Ennen kuin lähdet katsomaan kohdetta

Pyydä välittäjältä tai myyjältä tietoja mökin sijainnista, ympäristöstä sekä tontilla olevista rakennuksista. Vastaavatko ne toiveitasi?

Kaikki tiedot ovat nykyään sähköisessä muodossa ja helppo saada. Pyydä etukäteen, viimeistään ennen kaupantekoa nähtäväksesi kiinteistörekisteriotteet, kiinteistökartat sekä kaavat.

Kartoista näkee ilmansuunnat. Jos haluat, että mökkitontti avautuu länteen, on turha käydä pihalla asti katsomassa, että se on itään.

Kaavasta taas käy ilmi, kuinka paljon tontilla on rakennusoikeutta. Jos tonttia ei ole kaavoitettu, ei ole varmaa, saako sinne saa rakentaa. Kunnan rakennuslupa-asiakirjoista selviää, onko mökki tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön.

Myös alueen muusta kaavoituksesta pitää tietää etukäteen. Googlaamallakin saa tietoja, onko lähelle suunniteltu vaikka tuulivoimalaa tai isoa sikalaa.

Lainhuutotodistuksesta käy ilmi, kenellä on mökin omistusoikeus ja käyttöoikeus.

Papereista selviävät myös rasitteet. Mökillä voi olla esimerkiksi tierasite, mikä tarkoittaa sitä, että naapurit käyttävät tontilla kulkevaa tietä. Rasitustodistuksesta käyvät ilmi myös velkakiinnitykset.

Jos tontti on rannalla, varmista, että ranta kuuluu kauppaan. Jos ei kuulu, sinne ei voi esimerkiksi rakentaa laituria.

Joskus maa kohoaa tai vedenpinta alenee niin, että rantaan syntyy vesijättö, joka ei kuulu kiinteistölle vaan viereisen vesialueen omistajalle.

Jos vesijättö haittaa ranta-alueen tarkoituksenmukaista käyttöä tai on vähäinen, mökin omistaja voi lunastaa sen itselleen hakemalla vesijätönlunastamista.

Myös kuivan maan mökillä voi olla oikeuksia vesialueisiin, kuten laituriin, uimapaikkaan tai venevalkamaan. Tiedot löytää kiinteistörekisteriotteesta.

Mökin taustat on syytä selvittää jo ennen kuin lähdet katsomaan kohdetta. Jos mökki tuntuu kovin halvalta, sille on todennäköisesti syynsä. Mökin hintaa laskee esimerkiksi se, että se sijaitsee vuokratontilla. Silloin ei saa edes kaataa puita ilman maanomistajan lupaa.

Mökkitontilla

Rakennusten kuntoa on vaikea kuvailla sanoin, joten asia selviää vasta paikalla. Samoin vasta mökkitontilla voi tehdä havaintoja ympäristöstä, esimerkiksi häiritseekö puolen kilometrin päässä oleva maantie.

Kuntokartoituksia tehdään yleisesti kalliissa mökeissä, mutta harvemmin alle 100 000 euron kaupoissa. Niissäkin kuntotarkastuksen voi teettää.

Itse kannattaa tarkistaa ainakin katon kunto. Onko siellä paljon sammalta ja ovatko rännit täynnä roskia? Myös ikkunat ja eristetilanne on hyvä tutkia etenkin, jos aikoo käyttää mökkiä talvella.

Mökin ympäristö kertoo paljon siitä, miten hyvin kiinteistöstä on huolehdittu.

Mökin myyjä on paras kertomaan, miten mökkiä on remontoitu vuosien varrella. Pyydä nähtäväksesi mökkikansio, jos sellainen on. Ellei ole, niin kysy, ketkä ovat tehneet remontit ja löytyykö niistä tositteita tai tarkastuspöytäkirjoja.

Mökillä pitää perehtyä myös jätevesijärjestelmään. Missä sijaitsevat säiliöt, imeytyskenttä tai muut laitteet? Miten niitä huolletaan ja tyhjennetään?

Kustannuksia kauppahinnan päälle

Varainsiirtovero on 4 prosenttia kauppahinnasta ja kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa, joka usein sovitaan maksettavaksi puoliksi myyjän kanssa. Lainhuudon hakeminen maksaa 400 euroa, jos käyttää asiamiestä.

Mökkiin liittyviä kiinteitä ylläpitokuluja ovat kiinteistövero, tie- ja jätemaksut, sähköt sekä vakuutukset.

Neuvoja antoivat Mikkelin Aitoasuntojen kiinteistönvälittäjä Jari Palhomaa sekä Forssan Sp-Kodin kiinteistönvälittäjä Lasse Välimaa.

Myynnissä olevia Hangon mökkejä Oikotie Asunnoissa.

Myynnissä olevia Uudenkaupungin mökkejä Oikotie Asunnoissa.