Ostanko asunnon yksityiseltä myyjältä vai kiinteistönvälittäjän kautta?

Kuluttajansuoja

Oletko tullut ajatelleeksi, että ostaessasi asunnon tai kiinteistön yksityiseltä myyjältä, et voi turvautua kuluttajaviranomaisen apuun, jos jotain ongelmia ilmenee. Kuluttaja-asiamies ei käsittele yksityisten henkilöiden välisiä kaupan ongelmatilanteita. Näin ollen myöskään Kuluttajariitalautakunta (KRIL) ei käsittele yksityishenkilöiden välisiä riitoja. Riita-asiassa, joka ei muutoin ratkea, joudutaan siis aina käräjäoikeuteen. Jos ostat välitysliikkeen välittämän asunnon, voit turvautua kuluttaja-asiamieheen ja maksuttomaan apuun. Tätä ei useinkaan muisteta tai tiedetä.

Kuluttajansuojalain ensimmäisen luvun 1 § sanoo: ”Tämä laki koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyntiä ja muuta markkinointia elinkeinonharjoittajilta kuluttajille. Lakia sovelletaan myös, kun elinkeinonharjoittaja välittää hyödykkeitä kuluttajille.”

Kiinteistönvälittäjän velvollisuuksia

Kiinteistönvälittäjän on huolehdittava molempien, sekä ostajan että myyjän edusta. Lisäksi hänen on noudatettava hyvää välitystapaa. Kiinteistönvälittäjälle on asetettu tiettyjä velvollisuuksia, kuten selonotto-, tiedonanto- sekä huolellisuusvelvollisuus. Ammatinharjoittamista koskevat monet lait. Tärkeimpinä asuntokauppalaki, maakaari, kuluttajansuojalaki, laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä, asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista jne. Monet muutkin lait ja asetukset määrittelevät tapauskohtaisesti välittäjän toimintaa. Tällaisia edellä mainittuja velvollisuuksia ei yksityisellä myyjällä ole.

Selonottovelvollisuus

Kiinteistönvälittäjän on selvitettävä myytävästä kohteesta vähimmäistiedot. Voit yhtä hyvin ostajana vaatia ainakin näitä yksinmyyjältä tai sitten joudut itse selvittämään nämä: Asunto-osakkeesta isännöitsijäntodistus, yhtiöjärjestys, energiatodistus, tehdyt korjaukset ja korjaussuunnitelma, yhtiön tasekirja kokonaisuudessaan ja tiedot huoneistoon tehdyistä muutostöistä.  Kiinteistöstä haluat nähdä ainakin lainhuutotodistuksen, kiinteistörekisteriotteen, rasitustodistuksen, energiatodistuksen, asemakaavaotteen ja tonttikartan. Kiinteistönvälittäjällä vähintäänkin nämä asiakirjat tulee olla aina esittää.

Tiedonantovelvollisuus

Tämä tarkoittaa 1) kohteen asiakirjoja 2) myyjältä saatuja tietoja 3) välittäjän omia havaintoja. Toki rehellinen yksinmyyjä kertoo sinulle kaiken mitä hän tietää. Kiinteistönvälittäjän velvollisuuksiin kuuluu kuitenkin sellaisenkin tiedon antaminen ostajille, joka on mahdollisesti epäedullista myyjälle. Ylipäätään kaikki merkityksellinen tulee ostajalle kertoa. Kaikki mikä saattaa vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Jos kiinteistönvälittäjällä herää vain epäilys, että jokin ei tiedoissa täsmää tai jokin asia on puutteellinen, hänelle syntyy korostettu selonottovelvollisuus. Tällöin kiinteistönvälittäjän on oikaistava virheellinen tieto tai täydennettävä puutteellinen tieto.

Kiinteistönvälitystehtävän suorittaminen ulottuu sekä kaupantekoon että sen jälkeiseen aikaan.

Asiallisella välittäjällä on asialliset kauppakirjat jokaiseen erilaiseen kaupantekotapaukseen. Jos ostat asunnon tai kiinteistön yksinmyyjältä, tulee sinun muistaa huolehtia varainsiirtoveron maksu heti kaupanteon jälkeen (tai tietää milloin siitä saa vapautuksen). Ostajan rahoitusneuvoja voi luultavasti tässä asiassa auttaa. Varainsiirtovero on 2% asunto-osakkeesta ja 4% kiinteistöstä. Osakekirja tulee huolehtia siirtomerkintöineen. Kiinteistön kohdalla on muistettava tehdä lisäksi lainhuuto 6 kk:n sisällä kaupoista. Kaupan jälkeen voi tulla jotain kysymyksiä molemmilla osapuolilla mieleen ja tällöin kiinteistönvälittäjä voi suurella todennäköisyydellä auttaa.

Yhteenvetona voisi sanoa, että yksinmyyjä ei välttämättä tule ajatelleeksi kaikkea mitä välittäjän on ammattinsa vaatimusten takia välttämätöntä ajatella ja muistaa. Eikä ostaja osaa kaikkea ehkä kysellä tai selvittää. Välittäjän vastuu on suuri. Esimerkiksi huoneistossa tehdyistä muutostöistä saattaa välittäjä saada helpommin tarkemman selon kuin omistaja. Tällaisia ovat esimerkiksi seinien siirrot, lisätyt tai poistetut saunat ja märkätilaremontit jne. Taitava välittäjä osaa myös neuvoa erikoistapauksissa, vaikkapa verotus- ja perintöasioissa tai suositella useampaa asiallista kuntotarkastuksen tekijää. Yleensä kokenut välittäjä on siis paikallaan. Välittäjällä on paljonkin velvollisuuksia, yksinmyyjällä ei juuri mitään. Toisaalta esimerkiksi uudehkoa asunto-sakehuoneistoa, jos siinä ei mitään ihmeellistä ole, ei ole kovin turvatonta ostaa yksityiseltä myyjältäkään.

 

Lähteet: kuluttajariita.fi, kuluttajansuojalaki, Kiinteistönvälityslainsäädäntö, KVKL:n Hyvä välitystapa

Lisää tietoa Asunnon osto-oppaasta.