Hallitus ja hallituksen jäsenten valinta

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi jäsentä.

Hallituksen jäsenet valitsee pääsääntöisesti yhtiökokous. Yhtiökokous on aina taloyhtiön ylin päättävä elin. Yhtiöjärjestyksessä voi tosin olla määräys myös siitä, että alle puolet hallituksen jäsenistä voidaan valita muuten kuin yhtiökokouksen päätöksellä. Hallituksen jäsenyys on aina vapaaehtoista ja hallituksen jäsen voi erota koska tahansa ilmoittamalla siitä hallitukselle. Hallituksen jäsen voidaan myös erottaa. Päätöksen erottamisesta tekee se elin, joka on jäsenen valinnut. Yleensä yhtiökokous.

Tavallisesti yhtiön hallitus valitaan osakkeen omistajien keskuudesta. Vähintään yhdellä hallituksen jäsenellä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, ellei erillistä poikkeuslupaa ole myönnetty.

Hallituksen pääsääntöiset tehtävät

Hallituksen yleisenä tehtävänä on asunto-osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnasta asianmukaisesti. Hallituksen tehtävänä on myös huolehtia kiinteistön ja rakennusten ylläpidosta.

Hallituksella ei kuitenkaan ole oikeutta ryhtyä omalla päätöksellään toimiin, jotka yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia tai epätavallisen laajakantoisia tai, jotka olennaisesti vaikuttavat osakkaan huoneiston käyttämiseen tai vaikuttavat merkittävästi vastikkeenmaksuvelvollisuuteen tai muihin käyttämisen kustannuksiin.

Isännöitsijän nimittäminen

Jos taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä on maininta isännöitsijästä tai yhtiökokous asiasta päättää, taloyhtiöllä voi olla isännöitsijä. Isännöitsijän nimittää hallitus, joka samalla sopii isännöitsijän tehtävistä ja palkkiosta. Isännöitsijä voi olla luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Yleensä isännöitsijätoimisto. Tällöin isännöitsijätoimiston on ilmoitettava hallitukselle, kuka heidän
palveluksessaan olevista henkilöistä toimii päävastuullisena isännöitsijänä.

Isännöitsijä toimii taloyhtiön hallituksen alaisuudessa ja valvonnassa. Pääsääntönä voidaan todeta, että isännöitsijä vastaa yhtiön jokapäiväisestä käytännön toiminnasta.

Vuosittainen selvitys korjaustarpeesta ja pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma

Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat vuosittaisen selvityksen tekeminen korjaustarpeesta yhtiökokoukselle. Korjaustarve käsittää rakennusten ja kiinteistön tarpeet. Suunnitelmaa on päivitettävä vuosittain, jotta osakkaat osaavat varautua siitä mahdollisesti seuraaviin kustannuksiin. Hallituksen on lain mukaan myös tehtävä taloyhtiölle kirjallinen pitkäaikaisempi yleensä viisi seuraavaa vuotta kattava korjaussuunnitelma. Suunnitelma on käsiteltävä lain mukaan varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Muita hallituksen tärkeitä tehtäviä

Hallituksen tärkeitä tehtäviä ovat lisäksi muun muassa: yhtiön edustaminen sitä vaativissa tilanteissa ja neuvotteluissa. Hallitus myös antaa osakekirjat ja tekee niihin lain ja yhtiöjärjestyksen vaatimat merkinnät. Lisäksi hallitus pitää yllä osake- ja osakasluetteloa ja ylläpitää sitä ajantasaisesti. Luonnollisesti hallitus vastaa myös taloyhtiön kirjanpidon ja varainhoidon asianmukaisuuden valvonnasta.

Muista aina ennen asunto-osakkeen ostamista tutustua huolellisesti taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, tilinpäätökseen, taloyhtiön hallituksen toimintakertomukseen ja edellä mainittuihin korjaussuunnitelmiin.

Yksityiskohtaisempaa lisätietoa saat asunto-osakeyhtiölaista ja esimerkiksi www.omataloyhtiö.fi -sivustolta.

Lähteet: Asunto-osakeyhtiölaki, SKVL:n Kiinteistönvälittäjän käsikirja, www.omataloyhtio.fi

Koti on elämän tärkeimpiä asioita ja siihen liittyy paljon tunteita sekä haaveita tulevasta. Toiveet ja vaatimukset asumisen suhteen muuttuvat ajan myötä mutta pysyvää on se, että kodin pitää aina tuntua omalta. Haluatko sinä vaikuttaa siihen, millaisia koteja Skanska toteuttaa? Tule mukaan Kotipaneeliin!

Asuinrakennuksen suunnittelu on monimutkainen kokonaisuus ja onnistunut lopputulos vaatii eri alojen ammattilaisten saumatonta yhteistyötä. Yksi Suomen johtavista rakennuttajista Skanska haluaa suunnitella ja rakentaa asuinympäristöjä ja koteja, joissa viihdytään.

 

Yrityksen arvot ovat kaiken toiminnan perusta ja ohjaavat myös asuntojen suunnittelua. Vastuullisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että Skanska suunnittelee ja toteuttaa ympäristötehokkaita ratkaisuja, jotta sekä ihmiset että ympäristö voivat tulevaisuudessakin hyvin. Kunnioittava ja avoin kulttuuri edesauttaa yhteistyötä ja keskustelua asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa. Jatkuva kehitys johtaa myös parempaan laatuun ja innovaatioihin.

 

Asumisen tulevaisuus asettaa haasteita ja mahdollisuuksia asuntosuunnittelulle. Arkkitehdit ja sisustusarkkitehdit miettivät asumismuotojen variaatioita, asunnon muunneltavuutta eri elämäntilanteissa, yksilöllisyyttä ja vaatimustason kasvua laadun ja sijainnin suhteen. Tilojen taitava mitoitus on aina hyvän suunnittelun lähtökohtana, sillä se on asumismukavuuden kulmakiviä. Asukkaat arvostavat elämisen helppoutta ja joustavuutta.

 

Osana suunnitteluprosessia Skanska on perustanut Kotipaneelin, joka on kehittäjäryhmä asumiseen liittyvistä asioista kiinnostuneille henkilöille. Kotipanelistit kertovat ja kehittelevät ideoitaan asumisen eri teemoista ja Skanskan asiakaskokemustiimi valjastaa tulokset eteenpäin tuotekehityksen käyttöön. Näin pystytään entistä paremmin vastaamaan asumisen toiveiden ja tarpeiden muutoksiin.

 

 

Haluaisitko sinä vaikuttaa siihen millaisia uusia koteja Skanska toteuttaa?

Skanska ylläpitää jatkuvaa keskustelua asumisen liittyvistä toiveista ja tarpeista ennakkoluulottomasti ja asiakkaita kuunnellen. Liity jäseneksi Skanskan Kotipaneeliin ja pääset kertomaan mielipiteesi sekä kuulemaan muiden ajatuksia hyvään asumiseen liittyvistä aiheista.

 

 

Jos sinua kiinnostavat laadukas ja viihtyisä asuminen sekä kodin arkea parantavat ratkaisut, ilmoittaudu Kotipaneelin tästä linkistä

 

Kaikkien 22.9.-9.10.2016 välisenä aikana Kotipaneeliin liittyneiden uusien jäsenien kesken arvotaan 5 kpl Presentcard-lahjakortteja (arvo 50€ /kpl). Lue täältä arvonnan säännöt.  

 

Lue lisää: Skanska Kodit, Kotipaneeli

 

Vuonna 2010 yksiön Tampereella sai keskimäärin noin 86 000 eurolla. Vuonna 2015 vastaavasta yksiöstä joutui maksamaan noin 101 000 euroa. Vertailtaessa hintoja Helsingin hintoihin havaitaan, että vuonna 2010 Helsingistä sai yksiön vuonna 150 000 eurolla ja vuonna 2015 noin 180 000 eurolla. Hintaerot ovat valtavia.

Opiskelijoiden suosimista alueista voimakkainta yksiöiden hintojen nousu vuosien 2010 ja 2015 välillä on ollut Kissanmaan (35,0 %), keskustan (25.5 %) ja Kalevan (23,7 %) alueilla. Hervannassa (13,4 %) ja Amurissa (6,6 %) hintojen nousu on selvästi pienempää.   

Koko Tampereen alueella yksiöiden hinnat ovat nousseet vuosien 2010 ja 2015 välillä 17,6 %.

Vuosien 2007 ja 2015 välillä yksiöiden hinnat ovat nousseet Tampereella 36,9 %.

Opiskeluaikana voi kerryttää pesämunaa

Opiskelija-asuntojen saatavuus on vuodesta toiseen ollut melko rajallista ja opiskelija päätyy useimmiten hakemaan vuokra-asuntoa vapailta markkinoilta. Vuokra-asunto on hyvä ja joustava ratkaisu opiskelijalle, mutta vuokramarkkinoiden tiukan tilanteen vuoksi usea perhe pohtii pienen asunnon ostoa. Tilastojen ja hintakehityksen ennusteiden valossa ostaminen on isoilla opiskelupaikkakunnilla edelleen hyvä ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelu

 

Myynnissä olevia yksiöitä Tampereelta löydät Oikotie Asunnoissa.

Vuokrattavissa olevia yksiöitä Tampereelta löydät Oikotie Asunnoissa.

 

Vuonna 2010 yksiön Turussa sai keskimäärin noin 76 000 eurolla. Vuonna 2015 vastaavasta yksiöstä joutui maksamaan noin 89 000 euroa. Vertailtaessa hintoja Helsingin hintoihin havaitaan, että vuonna 2010 Helsingistä sai yksiön vuonna 150.000 eurolla ja vuonna 2015 noin 180 000 eurolla. Hintaerot ovat valtavia.

Opiskelijoiden suosimista alueista voimakkainta yksiöiden hintojen nousu vuosien 2010 ja 2015 välillä on ollut Martin alueella (20,8 %) ja Nummen alueella (20,5%). Itäisen keskustan (16,6 %) ja Itäharju-Kupittaa alueella (20,5 %) hintojen nousu on ollut selvästi maltillisempaa.   

Koko Turun alueella yksiöiden hinnat ovat nousseet vuosien 2010 ja 2015 välillä 17 %.

Vuosien 2007 ja 2015 välillä yksiöiden hinnat ovat nousseet Turussa 34,2 %.

Opiskeluaikana voi kerryttää pesämunaa

Opiskelija-asuntojen saatavuus on vuodesta toiseen ollut melko rajallista ja opiskelija päätyy useimmiten hakemaan vuokra-asuntoa vapailta markkinoilta. Vuokra-asunto on hyvä ja joustava ratkaisu opiskelijalle, mutta vuokramarkkinoiden tiukan tilanteen vuoksi usea perhe pohtii pienen asunnon ostoa. Tilastojen ja hintakehityksen ennusteiden valossa ostaminen on isoilla opiskelupaikkakunnilla edelleen hyvä ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelu

 

Myynnissä olevia yksiöitä Turusta löydät Oikotie Asunnoissa.

Vuokrattavissa olevia yksiöitä Turusta löydät Oikotie Asunnoissa.

 

Vuonna 2010 yksiön Rovaniemellä sai keskimäärin noin 56 000 eurolla. Vuonna 2015 vastaavasta yksiöstä joutui maksamaan noin 58 000 euroa.
Vertailtaessa hintoja Helsingin hintoihin havaitaan, että vuonna 2010 Helsingistä sai yksiön vuonna 150 000 eurolla ja vuonna 2015 noin 180 000 eurolla. Hintaerot ovat valtavia.

Opiskelijoiden suosimista alueista voimakkainta yksiöiden hintojen nousu vuosien 2010 ja 2015 välillä on ollut Rovaniemen Rantavitikassa (44,9 %). Vastaavasti Rovaniemen keskustan alueella hinnat ovat pysyneet liki samalla tasolla viiden vuoden ajan.

Koko Rovaniemen alueella hinnat ovat nousseet vuosien 2010 ja 2015 välillä vain 3,5 %.

Vuosien 2007 ja 2015 välillä yksiöiden hinnat ovat nousseet Rovaniemellä 11,1 %.

Opiskeluaikana voi kerryttää pesämunaa

Opiskelija-asuntojen saatavuus on vuodesta toiseen ollut melko rajallista ja opiskelija päätyy useimmiten hakemaan vuokra-asuntoa vapailta markkinoilta. Vuokra-asunto on hyvä ja joustava ratkaisu opiskelijalle, mutta vuokramarkkinoiden tiukan tilanteen vuoksi usea perhe pohtii pienen asunnon ostoa. Tilastojen ja hintakehityksen ennusteiden valossa ostaminen on isoilla opiskelupaikkakunnilla edelleen hyvä ja taloudellisesti kannattava vaihtoehto.

Myynnissä olevia yksiöitä Rovaniemeltä löydät Oikotie Asunnoissa.

Vuokrattavissa olevia yksiöitä Rovaniemeltä löydät Oikotie Asunnoissa.

 

Lähde: Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hintaseurantapalvelu